Багш Т.Сайнжаргалын бүтээлийн жагсаалт

posted Oct 29, 2015, 7:11 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 12, 2016, 10:58 PM ]
2009 он
“Соёлын ялгаа” /гадаад хэл сургалтын жишээн дээр/ өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль

2011 он
“Хичээл хоорондын уялдаа холбоо” /орчуулгын онол, дадлагын хичээлийн жишээн дээр/ өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль

2012 он
“Cognitive Aspects of Translation” өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг-7

2013 он
“Интернет програм ашиглан суралцагч өөрийн эсээг хянах, засах, үнэлүүлэх нь” өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг-8

2015 он
“Уран зохиолын хичээлд уншиж ойлгох, тогтоон чээжлэхэд чиглэгдсэн дасгал даалгаварыг ашиглах нь” өгүүлэл, “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг-10