Эрдэм шинжилгээний бичиг №8

posted Oct 29, 2015, 7:43 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 18, 2016, 11:48 PM ]
Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулан шинэ эрдэм шинжилгээний бичиг гарлаа. Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулиас тогтмол гаргадаг бүтээлүүдийн нэг юм. Уг цувралын онцлог нь Гурван -Эрдэнэ(багш, шавь, ном)-ийн шинэчлэл сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийг хэвлүүлсэн байна.