Бакалавр


БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТСуралцах хугацаа: 4 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд

Сургалтын хэлбэр: Өдөр

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Босго оноо


Хичээл 1

Хичээл 2


Ерөнхий чиглэл

Төрөлжсөн чиглэл

Нарийвчилсан чиглэл


01

12

01

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол (цэцэрлэгийн багш)

Монгол хэл эсвэл математик 

Байгаль, нийгмийн ухааны аль нэг хичээл байна

Хичээл 1-410

 

Хичээл 2- 410


01

13

01

Багш, бага ангийн боловсрол

(бага ангийн багш)

Монгол хэл эсвэл математик 


01

14

01

Багш, математикийн боловсрол

(математикийн багш,

математик-мэдээлэл зүйн багш)

Математик


01

14

03

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

(түүх-нийгэм судлалын багш)

Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл монголын түүх


01

14

07

Багш, монгол хэл – уран зохиолын боловсрол

(монгол хэл –уран зохиолын багш)

Монгол хэл


01

14

09

Багш, гадаад хэлний боловсрол

(монгол-англи хэлний багш)

Монгол хэл эсвэл

гадаад хэл 


 

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ

ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

·         Тус сургуульд элсэгч нь бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.

·         Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр элсэхэд шаардлагатай Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /Хичээл 1, хичээл 2/ өгсөн байна.

·         Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр өгсөн ЕШ-ийн босго оноо нь 410 ба түүнээс дээш байна.

 ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ХУГАЦАА:

 “Гурван-Эрдэнэ” БДС-д элсэхийг хүсэгчдийг 2021 оны 6-р сарын 14-өөс 8-р сарын 30-ны өдөр хүртэл бүртгэж, тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн вэб сайтад /www.3erdene.edu.mn/ тавьж нийтэд мэдээлнэ. Бүртгэлийг цахимаар болон өөрийн сургуулийн байранд явуулна. 

       Цахим бүртгэл: дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү.

           https://forms.gle/muq8BsYXEFGfvBS46

        Бүртгэлийн хураамж  10000 төгрөгийг  /  Хаан банк, Ж.Нарангэрэл, 5301457095 тоот данс, гүйлгээний утга дээр овог нэр, утасны дугаар, анги 

        бичнэ үү/ дансанд шилжүүлээрэй. 

  Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

·         Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

·         Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг 

·         Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж

·         Сурагчийн хувийн хэрэг 

·         Цээж зураг 2 ш /тухайн оны/


Бакалавр
Бакалаврын сургалт
Элсэлтийн журам