Бакалавр


БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТСуралцах хугацаа: 4 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд

Сургалтын хэлбэр: Өдөр

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Босго оноо


Хичээл 1

Хичээл 2


Ерөнхий чиглэл

Төрөлжсөн чиглэл

Нарийвчилсан чиглэл


01

12

01

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол (цэцэрлэгийн багш)

Монгол хэл эсвэл математик 

Байгаль, нийгмийн ухааны аль нэг хичээл байна

Хичээл 1-410

 

Хичээл 2- 400


01

13

01

Багш, бага ангийн боловсрол

(бага ангийн багш)

Монгол хэл эсвэл математик 


01

14

01

Багш, математикийн боловсрол

(математикийн багш,

математик-мэдээлэл зүйн багш)

Математик


01

14

03

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол

(түүх-нийгэм судлалын багш)

Нийгмийн тухай мэдлэг  эсвэл монголын түүх


01

14

07

Багш, монгол хэл – уран зохиолын боловсрол

(монгол хэл –уран зохиолын багш)

Монгол хэл


01

14

09

Багш, гадаад хэлний боловсрол

(монгол-англи хэлний багш)

Монгол хэл эсвэл

гадаад хэл 


 


ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

·         Тус сургуульд элсэгч нь бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.

·         Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр элсэхэд шаардлагатай Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байна.

·         Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр өгсөн ЕШ-ийн босго оноо нь 410 ба түүнээс дээш байна.

 ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ХУГАЦАА:

 “Гурван-Эрдэнэ” БДС-д элсэхийг хүсэгчдийг 2019 оны 6-р сарын 24-өөс 7-р сарын 8-ны өдөр хүртэл бүртгэж, тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн вэб сайтад /www.3erdene.edu.mn/ тавьж нийтэд мэдээлнэ. Томилолтыг 7-р сарын 9-10-нд олгоно. Бүртгэлийг online-аар болон өөрийн сургуулийн байранд явуулна.

  Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

·         Иргэний үнэмлэх

·         Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг

·         Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж

·         Сурагчийн хувийн хэрэг

·         Цээж зураг 2 ш /тухайн оны/

·         Бүртгэлийн хураамж

Бакалавр
Бакалаврын сургалт
Элсэлтийн журам