Магистр


МАГИСТРЫН СУРГАЛТ 

           
    СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР:
  • Боловсрол судлал
  • Монгол хэл-Уран зохиолын боловсрол
Магистрт элсэгчдийг 7 сарын 02-оос 10 сарын 1 хүртэл  цахимаар болон сургуулийн хөтөлбөрийн 

албанд бүртгэх бөгөөд элсэгчийн дипломын голч 2,8 түүнээс дээш үнэлгээтэй байна. 

Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлж ирнэ.

1.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

2.    Бакалаврын дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

3.    Төрийн албан хаагчийн анкет

4.    Ажлын газрын тодорхойлолт

5.    1 хувь цээж зураг /тухайн оны/

6.    Бүртгэлийн хураамж

Элсэлт
Бакалавр
Магистр
Хөрвөх сургалт
Төгсгөгчид