Магистр


МАГИСТРИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД:

Боловсролын онол, түүх болон Боловсрол судлал, Монгол хэл-Уран зохиолын

боловсролын мэргэжлээр магистрантад элсэгчдийг 9 сарын 15-наас 10 сарын 1-ний дотор

тус сургуулийн сургалтын албанд бүртгэх бөгөөд элсэгчийн дипломын голч 2,8-аас

дээш үнэлгээтэй байна. Бүртгүүлэхээр ирэхдээ:

1.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

2.    Бакалаврын дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

3.    Төрийн албан хаагчийн анкет

4.    Ажлын газрын тодорхойлолт

5.    2 хувь цээж зураг

6.    Бүртгэлийн хураамж  зэрэг материалыг бүрдүүлж ирнэ.

Элсэлт
Бакалавр
Магистр
Хөрвөх сургалт
Төгсгөгчид