СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧЛАХ 7 ХОНОГ

posted Nov 26, 2015, 9:03 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Nov 30, 2015, 8:11 AM ]

2015.11.9-13 ны өдрүүдэд Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол мэргэжил сурталчлах 7 хоног амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Ажлыг зохион байгуулахад Багш Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар анги, 3 дугаар анги, 4-р ангиуд тус бүр идэвхтэй оролцлоо. 

Тус 7 хоногийн үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй үзэх бол энд дарна уу?