Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг ажиллана

posted Feb 13, 2022, 9:39 AM by Жачин НАРАНГЭРЭЛ
Гурван-Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургуульд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг 2022 оны 2 дугаар сарын 15-с 17-ны өдрүүдэд ажиллана.

ГЭБДС Захиргаа
Comments