“Дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

posted Nov 30, 2016, 8:54 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Nov 30, 2016, 8:55 PM ]

Монгол улс тунхагласны 92 жилйин ойг тохиолдуулан жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Багш нар

 

Б.Түвшинжаргал багштай Сургуулийн өмнөх насны боловсролын 4-р ангийн хамт олон

                                                С.Ролмаа багштай Монгол- Англи хэлий багшийн 4-р ангийн хамт олон


                                            Н.Ганцэцэг багштай Сургуулийн өмнөх насны боловсрол 1-р ангийн хамт олон 

Ц.Ганцэцэг багштай Бага ангийн багшийн 1-р ангийн хамт олон 

П.Булган багштай Бага ангийн багшийн 2-р ангийн хамт олон