"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ ТӨГСГӨГЧДӨД ЗОРИУЛСАН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ-2021

posted May 7, 2021, 9:03 AM by Д. Пүрэвсүрэн

Хүн болох багаасаа, Хүлэг болох унаганаасаа гэдэг сайхан үгээр эрхэм төгсгөгчдөдөө зориулсан ээлжит сургалтаа хүргэж байна.

 Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн СӨБ-ын дидактикийн багш, магистр Д.Ганцэцэг 

·         Хүүхдийн хөгжлийн хувийн хавтассэдвээр нийт төгсгөгч нартаа зориулсан сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.  


Д.Ганцэцэг багшдаа нийт төгсгөгчдийнхөө өмнөөс цаашдын эрдмийн ажилд их амжилтыг хүсэн ерөөе. 

Comments