"Гурван-Эрдэнэ"-БДС-ийн I курсийн оюутнууд "Монголын түүх, соёл" хичээлийн хүрээнд төрийн ёслол, хүндэтгэлийн музей  үзэж, төр ёсны түүх уламжлалын мэдлэгээ баяжуулав.