“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн “Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр

posted Oct 6, 2015, 10:40 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Oct 6, 2015, 10:51 PM ]

2014.12.25

0900-0910

Нээлт

Энэ өдрийн нээлттэй семинарыг доктор (Ph.D) Ч.Жачин хөтлөн явуулна

0910-0925

Г.Амгаланзаяа

“Сургалтын цахим объектийг математикийн хичээлд хэрэглэх боломж, арга зам” сэдвээр илтгэнэ. (Математик дидактик)

0925-0930

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

0930-0945

Н.Баянмөнх

“Философиийн сургалтын аргазүйг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр илтгэнэ. (Философи)

0945-0950

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

0950-1005

П.Болормаа

“Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх аргачлалд сургасан нь” сэдвээр илтгэнэ. (Цагаан толгойн дидактик)

1005-1010

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1010-1025

Ч.Болор-Эрдэнэ

“Англи хэлний яриа бичгийн дадлага хичээлд хэрэглэх идэвхтэй аргууд” сэдвээр илтгэнэ.

1025-1030

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1030-1045

П.Булган

“Бие бялдрын хөгжлийн 5 чанарыг хөгжүүлэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (Биеийн тамир)

1045-1050

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1050-1105

Г.Буянтогтох

“Ном товчлол нь оюутны бие даан суралцах чадварыг дээшлүүлэх арга болох нь” (ОЦМХ-ний авиа зүй) сэдвээр илтгэнэ

1105-1110

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1110-1125

М.Бямбадорж

“Хичээлийн бэлтгэл судалгаа” сэдвээр илтгэнэ. (Математик)

1125-1130

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1130-1145

Д.Ганцэцэг

“Багийн үйл ажиллагаанд оюутан нэг бүрийг оролцуулах нь” сэдвээр илтгэнэ.

1145-1150

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1200-1300

Цайны цаг

1300-1315

Г.Гантогтох

“Хүннүгийн соёлын асуудалд” сэдвээр илтгэнэ. (Археологи)

1315-1320

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1320-1335

Г.Даваажаргал

“Лекцийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй)

1335-1340

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1340-1355

Ш.Дэлгэрмөрөн

“Англи хэлний үгийн сан хичээлд хэрэглэж буй идэвхтэй аргууд” сэдвээр илтгэнэ. (Орчуулгын онол, дадлага)

1355-1400

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1400-1415

М.Ичинноров

“Оюутнуудын асуулттай ажиллах, асуулт зохиох чадварт хийсэн туршилт” сэдвээр илтгэнэ. (Сурган хүмүүжүүлэх зүй)

1415-1420

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1420-1435

Х.Лхагвабаяр

“Монгол бичиг заах аргазүйн асуудалд” сэдвээр илтгэнэ. (Монгол бичиг)

1435-1440

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1440-1450

Семинарыг хааж доктор (Ph.D) Ч.Жачин үг хэлнэ.


“Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр

2014.12.26

 

0900-0910

Нээлт

Энэ өдрийн нээлттэй семинарыг доктор (Sc.D) С.Батхуяг хөтлөн явуулна

0910-0925

Б.Мөнхцоож

“Англи хэлний дидактик хичээлээр оюутныг чадваржуулах нь” сэдвээр илтгэнэ. (Англи хэлний дидактик)

0925-0930

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

0930-0945

Т.Нарантуяа

“Төсөлт ажлын аргазүйн туршилт” сэдвээр илтгэнэ (Технологи дидактик)

0945-0950

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

0950-1005

Ц.Нямсамбуу

“Нийгмийн дидактик хичээлийн дасгал ажлын дэвтэр” сэдвээр илтгэнэ. (Нийгмийн дидактик)

1005-1010

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1010-1025

Ч.Одсүрэн

“Сэтгэл судлалын хичээлд дасгал бодлогыг хэрэглэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл судлал)

1025-1030

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1030-1045

Т.Сайнбаяр

“Америкийн уран зохиол” хичээлийн дасгал ажлын дэвтэр” сэдвээр илтгэнэ. (Англи, Америк уран зохиол)

1045-1050

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1050-1105

Б.Түвшинжаргал

“Хичээлийн интеграцичлал ба оюутны хөгжил” сэдвээр илтгэнэ

1105-1110

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1110-1125

Б.Хурцтуяа

“Судлаач оюутныг төлөвшүүлэх нь” сэдвээр илтгэнэ.  (Уран зохиолын онолын удиртгал)

1125-1130

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1130-1145

Д.Пүрэвсүрэн

“Интеграл тооллыг заах арга зүй ” сэдвээр илтгэнэ. (Дээд математикийн үндэс)

1145-1150

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1200-1300

Цайны цаг

1300-1315

Х.Пүрэвцэцэг

Power point программаар илтгэл, танилцуулга бэлтгэх нь” сэдвээр илтгэнэ. (Мэдээлэлзүй, компьютер)

1315-1320

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1320-1335

Д.Цогзолсүрэн

“Ерөнхий эрдмийн хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах нь ”сэдвээр илтгэнэ. (Монгол улсын түүх)

1335-1340

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1340-1355

Б.Чимэг-Эрдэнэ

“Үгийн гарлыг таниулах бүтээлч аргууд” сэдвээр илтгэнэ. (ОЦМХ-ний үгийн сан)

1355-1400

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1400-1415

М.Энхтүвшин

“Хөгжмийн боловсрол хүний хөгжилд нөлөөлөх нь”сэдвээр илтгэнэ. (Дуу хөгжим)

1415-1420

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1420-1430

Семинарыг хааж доктор (Sc.D) С.Батхуяг үг хэлнэ.


Comments