“ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ” клубын нээлт болов.

posted Oct 7, 2015, 1:20 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Oct 14, 2015, 10:37 PM ]


“ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ” клубын нээлт 2015.10.05- нд болов. Уг клубын зорилго нь оюутны өөрийгөө нээж хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, сургуулийнхаа оюутнуудын авъяасыг сурвалжлах, сурталчилах, оюутан-багшийн бие хүний төлөвшилд нөлөө үзүүлэхэд чиглэх ажээ. Клубыг үйл ажиллагаа оюутны санаа санаачлагад тулгуурлан явагдана.  

Нээлтийн үеэр клубын үйл ажиллагааны зорилго, ерөнхий төлөвлөгөөг танилцуулж, “Өөрийгөө өөрчлөх 5 алхам” сэдэвт сэтгэл зүйн хичээл зохион байгууллаа.
Нээлтийн ажиллагааны үеэр оюутнууд хөгжих хэрэгцээ шаардлага
зайлшгүй байгаа талаар санал бодлоо солилцов.