Семинарт оролцлоо.

posted Oct 11, 2015, 8:56 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Oct 14, 2015, 10:36 PM ]
2015.10.8,9-ны өдөр БСШУЯ-наас зохион байгуулсан "Дээд боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд ахисан төвшнөөр Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх онол арга зүй" сэдэвт 2 өдрийн сургалт, семинарт багш Буянтогтох, Өнөрчимэг нар оролцлоо. Тус семинарт:
  • МУИС-ын багш Доктор /Ph D/ Д.Чимгээ
  • МУБИС-ын багш Доктор Ц.Баярмаа
  • Дотоод аудитын төслийн багийн зөвлөх Эндо Хироши
  • Дотоод аудитын төслийн багийн зөвлөх Батбаяр нар Хяналт үнэлгээ шинжилгээг боловсронгуй болгох талаар илтгэл тавилаа.