“Түүх нийгэм” судлалын багш мэргэжлийг сурталчлах долоо хоногийн ажил зохион байгуулагдаж байна

posted Nov 23, 2016, 12:47 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Nov 23, 2016, 12:47 AM ]


 “Түүх нийгэм” судлалын багш мэргэжлийг сурталчлах долоо хоногийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Хийх ажил

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

1.

 

Номын үзэсгэлэн гаргах

Сургуулийн номын сан дахь түүх, нийгмийн ухааны ном сурах бичгүүдийг оюутнуудад танилцуулж, семинарын хичээл хийхэд нь дөхөм болгох

 

 

2016.11.22

2.

     Түүхээ сурталчлах

Түүхийн талаар онч үгсийг нийтэд хүртээл болгох

 

2016.11.22-25

3.

“Түүхийг судлахын ач холбогдол” сэдэвт оюутнуудын уулзалт

Түүхийн шинжлэх ухааныг судалснаар ямар ач холбогдолтой болох талаар “Түүх нийгэм” судлалын багш мэргэжлийн ангийн оюутнууд  нийт оюутнуудтай уулзалт хийж, ярилцах

 

 

 

2016.11.23

4.

1-р ангийн оюутнуудад Монголын түүх хичээлийн бие даалтыг чанартай хийх зөвлөгөө өгөх

Түүхийн хичээлийн бие даалтыг хэрхэн хийж, хөгжих талаар оюутнуудад зөвлөгөө өгөх

 

 

2016.11.24

5.

“АХА” тэмцээн

Оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд чиглэгдэнэ.

 

2016.11.25

 

Зохион байгуулах комисс