“Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр

 2018 оны 1-р сарын 3-ны өдөр  "Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн эрдмийн зөвлөлөөс жил бүр зохион байгуулагддаг "Багш нарын нээлттэй семинар" зохион байгуулагдах гэж байна.

 

1000-1010

Нээлт

Нээлттэй семинарыг доктор (Ph.D) Ч.Жачин хөтлөн явуулна

1010-1020

Б.Баянаа

“Уншлагын идэвхтэй аргуудыг хичээлд ашиглах нь” (Унших үг хөгжил хичээлийн жишээн дээр)

1020-1030

П.Булган

 “Семинарын хичээлийг тоглоомын аргаар зохион байгуулах нь” (Бага насны хүүхдийн асаргаа сувилгаа хичээлийн жишээн дээр)

1030-1040

Д.Ганцэцэг

“Оюутны ярих чадварыг сайжруулах боломжийг судалсан нь” (ХХЯХАЗ хичээлийн жишээн дээр)

1040-1050

Н.Ганцэцэг

“Мнемотехникийн аргыг сургалтад хэрэглэсэн нь” (Сэтгэл судлалын үндэс хичээлийн жишээн дээр)

1050-1105

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1105-1115

Г.Даваажаргал

“Монгол бичгээр унших чадварыг хөгжүүлэх нь” (Монгол бичиг хичээлийн жишээн дээр)

1115-1125

М.Ичинноров

“Шинжлэх ухааны эх уншиж ойлгох арга барил” (Сурган хүмүүжүүлэх зүй хичээлийн жишээн дээр)

1125-1135

Б.Мөнхцоож

“1-р ангийн оюутнуудын англиар уншиж ойлгох чадварын судалгаа” (English-1 хичээлийн жишээн дээр)

1135-1145

Б.Түвшинжаргал

“Мэргэжлийн үг хэллэгийг ойлгох чадварыг ахиулах нь” (Сургалтын хөтөлбөр судлал  хичээлийн жишээн дээр )

1145-1200

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1200-1300

Цайны цаг

1300-1310

Д.Цогзолсүрэн

 

“Оюутны ярих чадварыг дэмжих арга барил” (МУТ хичээлийн жишээн дээр)

1310-1320

Д.Пүрэвсүрэн

 “Рубрикээр үнэлэх нь” (ББМО хичээлийн жишээн дээр)

1320-1330

М.Энхтүвшин

 “Семинарын хичээлд талант аргыг хэрэглэх нь” (Хөгжмийн боловсрол хичээлийн жишээн дээр)

1330-1345

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1345-1355

Семинарыг хааж доктор (Ph.D) Ч.Жачин үг хэлнэ.

 

 

 

 

 

2017.12.18