Мэдээлэл‎ > ‎Зарлал‎ > ‎

“Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр

posted Dec 25, 2016, 6:35 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Dec 25, 2016, 6:36 PM ]

1000-1010

Нээлт

Нээлттэй семинарыг доктор (Ph.D) Ч.Жачин хөтлөн явуулна

1010-1020

Б.Баянаа

“Үнэлгээний даалгавар боловсруулах нь” (Уран зохиолын хичээлийн жишээн дээр)

1020-1030

Г.Даваажаргал

“Оюутнуудын мэдээлэлтэй ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх нь” (ОЦМХ-ний өгүүлбэрзүй хичээлийн жишээн дээр)

1030-1040

Д.Ганцэцэг

Д.Ганцэцэг “Оюутныг үнэлэх асуудалд” (ХХЯХАЗ хичээлийн жишээн дээр)

1040-1050

Б.Түвшинжаргал

“Оюутан онолын мэдлэгээ практик үйл ажиллагаатай холбон хэрэглэх чадварыг судалсан нь” (СӨБ технологи хичээлээр)

1050-1105

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1105-1115

Г.Гантогтох

“Түүхэн газрын зурагтай ажиллахад анхаарах зарим асуудал” (Түүхэн газарзүй хичээлийн жишээн дээр)

1115-1125

Д.Цогзолсүрэн

“Оюутнуудын, газрын зураг ашиглах чадварыг нэмэгдүүлэх нь” (МУТ хичээлийн жишээн дээр)

1125-1135

М.Ичинноров

“Оюутнуудын, хүснэгт, бүдүүвч дээр ажиллах чадварын судалгаа” (Сурган хүмүүжүүлэх зүй хичээлийн жишээн дээр)

1135-1145

Н.Ганцэцэг

“Оюутнуудын, сэтгэлзүйн судалгаа хийх арга барил эзэмшсэн байдал” (Сэтгэл судлалын хичээлийн жишээн дээр)

1145-1200

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1200-1300

Цайны цаг

1300-1310

Б.Мөнхцоож

 

“Оюутнуудын англиар ярих чадварыг эх дээр ажиллуулан сайжруулах нь” (АХЯБД хичээлийн жишээн дээр)

1310-1320

С.Ролмаа

“Оюутнуудын хэрэгцээ сонирхолд тулгуурлан хичээлийг төлөвлөх нь” (IY ангийн сонгох хичээлийн жишээн дээр)

1320-1330

Ц.Ганцэцэг

“Оюутанд иргэний боловсрол олгох аргазүй, үр дүн” (Хүн нийгэм хичээлийн жишээн дээр)

1330-1340

Ц.Энхцэцэг

“Оюутнуудад хичээнгүй бичих чадвар эзэмшүүлэх нь” (Хичээнгүй бичиг хичээлийн жишээн дээр)

1340-1355

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1355-1405

Д.Пүрэвсүрэн

“Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй” (Элементар математик хичээлийн жишээн дээр)

1405-1415

П.Булган

“Семинарын хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах нь” (Бага насны хүүхдийн анатоми физиологи хичээлийн жишээн дээр)

1415-1425

М.Энхтүвшин

 

“Оюутнуудын, цахилгаан хөгжим дээр хүүхдийн дууг тоглох чадварыг сайжруулах нь” (Хөгжмийн боловсрол хичээлийн жишээн дээр)

1425-1440

Сэдэвтэй холбоотой асуулт хариулт

1440-1500

Семинарыг хааж доктор (Ph.D) Ч.Жачин үг хэлнэ.