Мэдээлэл‎ > ‎Зарлал‎ > ‎

2015-2016 оны хичээлийн жилийн сурагчдын амралтын хуваарь

posted Oct 18, 2015, 10:50 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Dec 9, 2015, 2:09 AM ]


 I улирлын амралт
                  /Хот, хөдөө ижил/
    I, II анги:     10/27-11/09   - 2 долоо хоног
    III-XII анги: 11/03 - 11/09 - 1 долоо хоног

II улирлын амралт

                 /Улаанбаатар/
    I-V анги:    12/22 - 01/25   - 5 долоо хоног
    VI-IX анги: 01/05 - 01/25  - 3 долоо хоног
    X-XII анги: 01/12 - 01/25   - 2 долоо хоног
    
                /Орон нутаг/ 
    I-V анги:     01/12 - 02/01  - 3 долоо хоног
    VI-IX анги: 01/12 - 01/25  - 2 долоо хоног
    X-XII анги: 01/12 - 01/18  - 1 долоо хоног   
 III улирлын амралт
                 /Улаанбаатар/
    I-XII анги:   3/29 - 4/04  - 1 долоо хоног

                 /Орон нутаг/
    I-V анги:     03/23 - 04/12  - 3 долоо хоног
    VI-IX анги: 03/23 - 04/04  - 2 долоо хоног
    X-XII анги: 03/16 - 03/29  - 2 долоо хоног    

IV улирлын амралт  /Хот, хөдөө ижил/
    I-XII анги:   6/07

Comments