2017-2018 оны хичээлийн жилд манай сургууль дараах чиглэлээр магистрын сургалтандаа элсэлт авч байна.
- Боловсрол судлал
- Монгол хэл-Уран зохиол боловсрол 
Төлбөр: 2 150 000
Хугацаа: 1.5 жил
Хөнгөлөлт:  Төгсөгчиддөө сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө.