ЭХ-ЭСЭЭ

posted Dec 9, 2015, 11:05 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 14, 2016, 6:03 AM ]
ЗОХИОГЧ: Г.ДАВААЖАРГАЛ, Б.МӨНГӨНЦЭЦЭГ
НОМЫН НЭР: ЭХ-ЭСЭЭ

Г.Даваажаргал, Б.Мөнгөнцэцэг нарын “Эх-Эсээ” ном 2015 онд хэвлэгдсэн. Монгол хэл, уран зохиолын багш нар, мэргэжлийн ангийн оюутнууд, эх хэлний боловсролоо дээшлүүлэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулсан уг ном нь “Эхийг уншиж ойлгох нь”, “Эхийг задлан тайлбарлах нь”, “Эхийг зохион найруулах нь”, “Эсээ” гэсэн дөрвөн үндсэн бүлэгтэй.

УБ, 2015
Хуудас: 108

Үнэ: 8000