ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР II

posted Dec 9, 2015, 11:00 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 14, 2016, 6:02 AM ]
НОМЫН НЭР: ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР II

Уг бүтээлд сургалтын хөтөлбөрийн онолын үндэслэлийг гаргахын зэрэгцээ, багш оюутнуудын хамтран боловсруулсан хичээлүүдийн жишиг хөтөлбөрийг оруулсан практик ач холбогдол бүхий гарын авлага болжээ.  

УБ, 2013
Хуудас: 64

Үнэ:3000