ХИЧЭЭНГҮЙ БИЧИГ

posted Jan 14, 2016, 6:00 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Apr 27, 2022, 6:16 PM ]
ЗОХИОГЧ: Ч.ЖАЧИН, Ц.ЭНХЦЭЦЭГ
НОМЫН НЭР: ХИЧЭЭНГҮЙ БИЧИГ


Энэхүү гарын авлага нь хичээнгүй бичигт суралцаж буй сурагчид болон Бага ангийн багш мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд үндсэн агуулга нь хичээнгүй бичгийн арга, хичээнгүй бичиж сургах дотоод, гадаад хүчин зүйл, үсэг бүтээх зурлага, цагаан толгойн үсэг тус бүрийг бичих арга зүйг тусгажээ.  

УБ, 2022
Хуудас: 64


Үнэ:7000