МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ОНОЛ, ДАДЛАГА

posted May 5, 2016, 7:02 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Apr 27, 2022, 6:15 PM ]
ЗОХИОГЧ: Г.ДАВААЖАРГАЛ

НОМЫН НЭР: МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ОНОЛ, ДАДЛАГА

Тус номыг монгол хэлний мэргэжлээр суралцаж буй оюутан болон, мэргэжлийн багш нарт зориулсан байна. Өгүүлбэрзүйн холбогдолтой онолын суурь ойлголтыг өгөхийн зэрэгцээ холбогдох дасгалыг эхийн түвшинд, эх, өгүүлбэр зэрэг хэлний бусад нэгжүүдийг тодорхойлох, тайлбарлах байдлаар оруулсан байна.

Тус номыг үзэж судалснаар хэлний нэгж, тэр дундаа өгүүлбэрийг ялгах, тодорхойлох, задлан шинжлэх, өгүүлбэрийн гишүүдийг тодорхойлох, тайлбарлах, өгүүлбэрийг хувиргах, өгүүлбэрийн санааг тайлбарлах зэрэг мэдлэг чадварыг эзэмшинэ.

 

Үнэ: 15000