Reading and Speaking

posted Dec 9, 2015, 10:36 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 14, 2016, 6:05 AM ]
ЗОХИОГЧ: М.БАЗАРРАГЧАА, Г.ДАВААЖАРГАЛ, С.НОРЖИНЛХАМ, ДУ.ОЮУН, Б.МӨНГӨНЦЭЦЭГ
НОМЫН НЭР: МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СОРИЛГО

М.Базаррагчаа, Г.Даваажаргал, С.Норжинлхам, Ду.Оюун, Б.Мөнгөнцэцэг нарын “Монгол хэлний сорилго” ном анх 2012 онд хэвлэгдсэн. Монгол хэлний Ерөнхий шалгалтад бэлтгэж буй суралцагсдад зориулсан тус ном нь 6-12-р ангийн монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн  хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан болно.

УБ, 2012
Хуудас: 108

Үнэ: 4000