ЗӨВ БИЧИХҮЙ

posted Dec 9, 2015, 10:40 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Jan 14, 2016, 6:04 AM ]

ЗОХИОГЧ: Г.БУЯНТОГТОХ, Б.ХУРЦТУЯА
НОМЫН ГАРЧИГ: ЗӨВ БИЧИХҮЙ

“Зөв бичихүй” гарын авлагыг хэл бичгийн тэнхмийн багш Г.Буянтогтох, Б.Хурцтуяа нар 2012 онд зохиосон бөгөөд 2013 онд дахин хэвлүүлсэн. Уг ном нь 1 бүлэгтээ зөв бичгийн дүрмүүдийг нэгтгэн тайлбарласан дасгал, даалгавруудтай, 2 бүлэгтээ журамласан үгсийг дүрмийн дагуу багцлан бүлэглэж бичсэн, хавсралт хэсэгт нэрийн болон үйлийн нөхцөлүүдийг оруулж оюутан, сурагчид бие даан ажиллахад зориулсан  юм.

УБ, 2014
Хуудас: 96

Үнэ: 4000