ГЭБДС-ийн “Оны шилдэг багш”-д нэр дэвшигч

posted Dec 9, 2015, 11:49 PM by Ц ӨНӨР   [ updated Dec 13, 2016, 4:22 AM ]
 

Хэл бичгийн ухааны тэнхимээс нэр дэвшигч

 


Овог нэр: Бямбатогтох овогтой Түвшинжаргал

Боловсрол: Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш - бакалавр, Боловсрол судлалын магистр

·         1986 онд Дархан хот Ерөнхий Боловсролын 1 дүгээр сургууль  

·         1989 онд УБ хот Цэцэрлэгийн багшийн сургууль – Тусгай дунд

·         2001 онд УБ хот УБДС – Сургуулийн өмнөх боловсролын коллеж   - бакалавр

·         2004 онд УБ хот МУБИС – Сурган сэтгэл судлалын сургууль - магистр

Мэргэжил: Сургуулийн Өмнөх насны хүүхдийн багш

Ажилласан жил: 25

Ажлын туршлага:

·         1989 – 1993 он Дархан хот 7- дугаар цэцэрлэгт багш, эрхлэгч, Цэцэрлэг дундын арга зүйч

·         1993 – 2009 он Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүргийн 70 дугаар цэцэрлэгт багш

·         2009 – 2013 он Чингэлтэй дүүргийн 33 дугаар цэцэрлэг арга зүйч

·         2013 оноос одоог хүртэл ГЭБДС-д СӨБ дидактикийн багш

Заадаг хичээл:

·         Бага насны хүүхдийн анатоми, физиологи эрүүл ахуй

·         Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал

·         Дүрслэх заах арга

·         Тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй

·         Математикийн энгийн төсөөлөл төлөвшүүлэх арга зүй

·         Сургуулийн өмнөх боловсролын удирдлага

·         Сургуулийн өмнөх боловсролын технологи

·         Хөгжүүлэх урлаг

Шагнал:

·         1995 онд НБГ –ын “Заах арга зүйч багш” цол тэмдэг

·         1998 онд НБГ –ын “Ахлах багш” цол тэмдэг

·         2001 онд НБГ –ын “Багш алдар” цол тэмдэг

·         2002 онд БСШУЯ –ны “Хүндэт жуух бичиг”

·         2003 онд Улсын ур чадварын уралдаанд “Дэд байр”

·         2003 онд Чингэлтэй дүүргийн “Тэргүүний багш”

·         2004 онд БСШУЯ-ны Боловсролын Тэргүүний Ажилтан цол тэмдэг

·         2009 онд Ахмад багш нарын холбооны “ЕСӨН ЭРДЭНЭ” медаль

Хобби: Ном унших, спорт дасгалаар хичээллэх

 


Үзүүлэлт

Гүйцэтгэл

Сургалт

 

 

 

 

Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулсан байдал

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжлийн:

·         Өдрийн анги

·         Хөрвөх ангийн мэргэшүүлэх хичээлийн хөтөлбөрүүдийг шинээр боловсруулсан.  

                                                                                                        Нийт – 10 хичээл

2016      онд шинээр нээгдэх

·      Багш -  СӨНБ мэргэжлийн оройн анги

·      Эчнээ ангийн сургалтын эрх авах ажлын хэсэгт Сургалтын алба, СӨБ дидактикийн багш До.Ганцэцэг,  Хөгжмийн багш М.Энхтүвшин, П.Булган болон ХБУ-ны тэнхмийн багш нартай хамтран ажиллаж мэргэжлийн хичээлийн нийт 10 хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсрууллаа.

 

 

 

 

 

 

Хичээлийн хөтөлбөр шинэчилсэн байдал

Багш -СӨНБ мэргэжлийн 3, 4 - р анги:

·         Математикийн энгийн төсөөлөл төлөвшүүлэх арга зүй

·         Тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй

·         Сургуулийн өмнөх боловсролын удирдлага

·         Сургуулийн өмнөх боловсролын технологи хичээлүүдийн хөтөлбөрийг шинээр боловсруулав.

Мэргэжлээрээ хөрвөх 3, 4-р анги:

·         Хөгжимт хөдөлгөөн

·         Хөгжүүлэх урлаг

·         Сургуулийн өмнөх боловсролын удирдлага

·         Сургалтын технологи хичээлийн хөтөлбөрийг шинээр боловсруулав.

Мэргэжил нэгт багш До. Ганцэцэгтэй хамтран Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн “Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол” мэргэжлийн төгсгөгчдийн эзэмших мэдлэг, чадвар, гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг гаргав.

ДУЗАЗүй, МЭТТАЗүй хичээлүүдийн үнэлгээний төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.

Цахим хичээл боловсруулсан байдал (Тухайн хичээлийн багц цагийг харгалзан үзнэ)

БНХАФЭА хичээлээр цахим боловсруулав. /4 багц цаг/

·         Цахим тест – 6 бүлэг сэдвээр

·         Цахим ном – 2

Эрдэм шинжилгээ

 

 

 

Их дээд сургуулийн ЭШБ-т өгүүлэл хэвлүүлсэн байдал

· МУБИС, МУИС, БМДИ, БҮТ хамтран зохион байгуулсан “Боловсролын хэмжил зүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл Уб.,2015 “Оюутны хандлагыг үнэлэх нэг боломж” сэдвээр хамтарсан илтгэл хураангуйгаар

· БСШУЯ, БҮТ, ГЭБДС, МУБИС – Багшийн сургууль хамтран зохион байгуулсан Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл ОЛОН улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэлд “Ардын тоглоомын сурган хүмүүжүүлэх асуудалд” сэдвээр Багш, СӨНБ мэргэжлийн багш До.Ганцэцэгтэй хамтарсан илтгэл бүрэн эхээрээ

· “Хүүхдийн хөгжил төлөвшил” - 2016 ОТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний эмхтгэлд “Цэцэрлэгийн багшийн харилцаа хүүхдийн хөгжилд нөлөөлөх нь” илтгэл бүрэн эхээрээ тус тус хэвлэгдсэн.

ЭШХ-д илтгэл хэлэлцүүлж амжилттай оролцсон эсэх

Отгонтэнгэр Их Сургуулийн “Хүүхдийн хөгжил төлөвшил -2016” эрдэм шинжилгээний хуралд “Цэцэрлэгийн багшийн харилцаа хүүхдийн хөгжилд нөлөөлөх нь” илтгэл хэлэлцүүлж  “Тэргүүн байр” эзлэв.

Ном сурах бичиг хэвлүүлсэн байдал

Ажиглах дадлага, багшлах дадлагын дэвтрийг мэргэжлийн багш, тэнхимийн эрхлэгч нартай хамтран боловсруулж сургуулийн захиргаанаас хэвлүүлэн ашиглаж байна.

Олон  нийтийн үйлчилгээ

Оюутны дугуйлан клуб хичээллүүлсэн, үйл ажиллагаанд оролцсон байдал

·   СӨНХ-ийн 3-р ангийн оюутнуудад ДУЗАЗҮЙ хичээлийн хүрээнд зурах барих, наах, эвхэх үйлийн дугуйлан ажиллуулж зургийн үзэсгэлэн гаргав.

·   TALK NOW клубээс зохион байгуулсан “HALLOWEEN PARTY –д оролцож “ШИЛДЭГ МАСК” аар шалгарсан.

Ангийн зөвлөх багшаар ажилласан байдал  (хамт олны төлөвшлийг харгалзана)

Багш, СӨНБ мэргэжлийн 4-р ангид хуваарилагдсан нийт 46 хүүхдийн судалгааг авч, цахим хаягтай болгов.

Сургалтын төлбөр төлөлтийг сар бүр хянаж төлбөр төлүүлэх кредит нөхүүлэхэд анхаарч ажиллав.

2016 онд:

·         10-р сард: Гар бөмбөгийн тэмцээнд 2-р байр

·         11-р сард: Урлагийн үзлэгт оролцож

-       Бүжгийн төрөлд 1-р байр

-       Найрал дууны төрөлд ангиараа 1-р байр эзлэв.

·         Дээлтэй Монгол өдөрлөгт ангиараа оролцов.

·         Тоглоом хийж 70-р тусгай сургуульд бэлэглэв.

·         “Жаргалтай балчир үрс” цэцэрлэгт тоглоом хийж бэлэглэв.

·         Мод тарих үйл ажиллагааг зохион байгуулав.

·         Ангийн оюутнуудад амжилттай суралцах, гэрийн даалгавраа хэрхэн хийж гүйцэтгэх болон цахим хичээлийг хийх арга зүйн хүрээнд байнга зөвлөн тусладаг.

  • Эхний хагас жилийн сургалтын төлбөр төлөлт 95% тай байна.
  • 210 кабинетад даасан ангиараа 7 хоног бүр их цэвэрлэгээ хийлгэж хэвшив.
  • Мэргэжил сурталчлах 7 хоногийн хүрээнд анги бүлгээ зохион байгуулан амжилттай ажиллав.
  • Ангиадаа СӨНХ-ийн багш мэргэжлийн оюутнуудад зориулсан номын сантай боллоо. Номын фондыг жил бүр 10 номоор баяжуулж хэвшлээ.
  • Мэргэжлийн номын сангаар СӨНХ багш мэргэжлийн 2,3,4-р ангийн нийт оюутнууд үйлчлүүлж байна.

Оюутнуудын дунд соёл олон нийтийн ажил зохион байгуулсан байдал

·   Өдрийн 2, 3-р ангийн оюутнуудыг хамтран ажилладаг 31, 74, 108, 37, 9-р цэцэрлэгүүдэд дадлага хийлгэв.

·   Оюутнуудад судлах сэдвийн хүрээнд унших ном гарын авлагын жагсаалт гаргаж даалгавар өгч үнэлэв.

·   Сургууль сурталчлах ажлыг даасан ангийн оюутнуудтай хамтран ерөнхий боловсролын 8  сургуулийн 12 дугаар анги төгсөгч нарт сурталчилгаа хийв.

·   Мэргэжил сурталчлах 7 хоногт өөрийн мэргэжлийн 2,3,4-р ангиудыг идэвхтэй оролцуулав.

·   СӨНХ 4-р ангийн оюутнуудаа “Аглаг бүтээлийн хийд”-тэй танилцуулж аялав.

Шавилан суралцах гэрээгээр ажилласан байдал

Багш, СӨНБ-ын 4-р ангийн А.Болортунгалагтай “Шавилан сургах” гэрээ байгуулан ажиллав.

Багш, СӨНБ мэргэжлийн 3 - р ангийн оюутан Сарангарав, Нэргүй, Саранчимэг, Ганцэцэг, Эрдэнэтуяа нартай хамтран ажилладаг.

 

Оюутныг ЭШХ-д оролцуулсан байдал

· Отгонтэнгэр Их сургуулиас зохион байгуулсан “Хүүхдийн хөгжил төлөвшил” сэдэвт оюутны илтгэлийн уралдаанд Багш, СӨНБ мэргэжлийн 4-р ангийн оюутан Б.Нэргүй “5 настай хүүхдийн авиан дуудлагыг хөгжлийг судалсан нь” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж  2-р байр эзлэв.

· ГЭБДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд Б.Нэргүй “Оюутны цагийн менежментийг судалсан нь” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэв.

Бусад

Өөрийн блогоо

 хөгжүүлсэн байдал

·         Оюутны бие даан хийх ажлын жагсаалт

·         Зурах аргачлал

·         Барих аргачлал

·         Наах аргачлал

·         Орчин бүрдүүлэхэд

·         СӨБ-ын байгууллагын стандартаас блогтоо байрлууллаа.

Цахим номын сангийн фондыг баяжуулсан байдал

Цахим номын санд хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, эцэг эх, хөрвөх болон өдрийн ангийн оюутнуудад зориулж мэргэжлийн 35 ном байршуулав.

Сургуулийн захиргаанаас даалгасан ажлын биелэлт

·   ГЭБДС болон Чингэлтэй дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс, СӨБ хариуцсан мэрэгжилтэнүүдтэй хамтран ажиллаж байна.

·   Сургуулийн чанарын албанаас зохион байгуулсан багш нарын ажлыг үнэлэх үнэлгээгээр B үнэлгээтэй шалгагдлаа.

·   Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд 1 өдөр “Оюутны хавар” өдөрлөгт оролцов.

o Элсэлт -2015 Дархан хотод 5 хоног

o Элсэлт – 2016 Хөвсгөл аймагт 5 хоног тус тус ажилласан.

o Сүүлийн 3 жилд мэргэжлээрээ хөрвөх ангид нийт 30 оюутанд өөрийн сургуулийн сургалтыг сурталчлав. Нийт 30 хүи хөрвөх ангид суралцлаа.

·   Багш, СӨНБ-ын мэргэжлийн 210 тоот кабинетийг хариуцан ажиллаж байна.

·   Монголын багш нарын өдрийг тохиолдуулан ГЭБДС-ийн багш нарын дунд зохион байгуулсан дууны тэмцээнд 2-р байр эзлэв.

·   Д.Нацагдоржийн мэндэлсэний 110 жилийн ойд зориулсан уншигчдын бага хуралд хамтран ажилладаг ЧД-ийн 31-р цэцэрлэгийн 6 хүүхдийг Их зохиолч Д.Нацагдоржийн “Миний хэнз хурга” дуугаар оролцуулж, сургуулийн захиргаанаас бяцхан дуучдыг номоор мялаав.

Сургалтын арга технологи шинээр нэвтрүүлсэн байдал (Нээлттэй хичээл заасан байдал)

·   Сургалтын технологийг сайжруулахад Багш - СӨНБ мэргэжлийн дидактикийн багш До. Ганцэцэгтэй хамтран дидактикийн хичээлүүдийн уялдаа холбоог сайжруулахад анхаарч сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг интеграцчлан зааж байна.

·   Хөгжмийн багш М.Энхтүвшин, Биеийн тамирын багш Д.Булган нартай мэргэжлийн хичээлүүдийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд зөвлөлдөн хамтран ажиллаж байна.