Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын “Сурах арга барил” салбар хуралдаан амжилттай болж өндөрлөлөө

posted Dec 27, 2015, 9:29 PM by Д. Пүрэвсүрэн
   
“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын “Сурах

арга барил” салбар  хуралдаан 2015.12.25-нд амжилттай болж өндөрлөлөө. 2 үе

шаттай явагдсан тус хуралд ХБ-4 ангийн оюутан Б.Содном “Оюутны сурах арга

барил ба хандлага” сэдэвт илтгэлээрээ “Тэргүүн” байр, ТНС-3 ангийн оюутан

Б.Даваажав “Оюутны лекцийг бичиж, тэмдэглэх чадварт хийсэн судалгаа”

сэдэвт илтгэлээрээ “Дэд” байр, БАБ-3а ангийн оюутан С.Жаргалцэнгэл ““Гурван-

Эрдэнэ” БДС-д суралцагч оюутнуудын бэрхшээл” сэдэвт илтгэлээрээ “Гутгаар”

байр тус тус эзэллээ. Хуралд оролцсон нийт оюутандаа амжилт хүсэж, эрдэм

судлалын зам нь дардан байхын ерөөл өргөе!

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн зөвлөл

                                                                                                                                                                    2015.12.25