“Бие бялдар хөгжүүлэх аргазүй” хичээлийн тайлан

posted May 17, 2016, 1:33 AM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated May 17, 2016, 1:35 AM ]
2016 оны 5 дугаар сарын 10 нд Гурван-Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургуулийн Бага ангийн багшийн 3-р курсын оюутнууд Сургуулийн өмнөх насны боловсролын багшийн ангийн 2-р курсын оюутнууд “Биеийн тамир дидактик” “Бие бялдар хөгжүүлэх аргазүй” хичээл дээр үзсэн,  сурсан,  мэдсэн зүйлээ тайлагналаа.