Сургалтын цөм хөтөлбөрийн талаарх сургалт боллоо

posted Dec 3, 2015, 6:06 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Dec 3, 2015, 6:08 PM ]
МУБИС. НХУС-ийн түүхийн дидактикийн багш Х.Баярмаа “Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр” түүнийг хэрэгжүүлэх нь, сурагчдад түүхэн он тоололын мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх аргазүй зэрэг сэдвийн хүрээнд ТНС-ын багшийн ангийн оюутнуудад зөвлөмж өглөө.. Тэрээр багш Х.Баярмаа нь  суурь боловсролын сургалтын цөм  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн багийн гишүүн, 8 ангийн түүхийн сурах бичгийн зохиогчоор ажилласан юм. Энэ лекц хэлэлцүүлэгт ТНС-ын II, III, IY ангийн оюутнууд идэвхтэй оролцлоо.