СӨБ 3-р анги

posted Nov 26, 2015, 7:16 PM by Д. Пүрэвсүрэн   [ updated Nov 26, 2015, 7:17 PM ]
Сургуулын өмнөх боловсролын 3-р ангийн оюутнууд өглөө бүр угтах үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.