СӨБ 4-р анги

posted Nov 26, 2015, 7:39 PM by Д. Пүрэвсүрэн

“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН

БАГШ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧИЛАХ

ДОЛОО ХОНОГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

4-Р АНГИ

2015 оны 11 дүгээр сарын 09

 

 

 

Зохион байгуулах ажил

 

 

Хамрах хүрээ

 

Хугацаа

 

Гарах үр дүн

 

 

 

1

 

 

СӨБ-ийн мэргэжлийн номоор үзэсгэлэн гаргах

 

 

1-4 ангийн оюутнууд

 

 

11 сарын 09

 

1-4 ангид ямар ямар ном үзэж судалдаг болохыг бусад ангийн оюутнууд мэдэх

 

 

 

2

 

 

“Үсэглэлийн хаад” тэмцээн

 

 

1-4 ангийн оюутнууд

 

 

11 сарын 11

 

Журамласан үгийг мэдэх, үгийг үсэглэж хэлж сурах, нэг нэгнээрээ бахархаж бие биенээ хүндэлж сурах

 

 

3

 

“Цэцэрлэгийн багшийн бахархал”

 

1-4 ангийн оюутнууд, багш ажилчид

 

 

11 сарын 13

 

Цэцэрлэгийн багшийн сайн зан чанарын талаар мэдэх, бусаддаа ойлгуулах

 

СӨБ-ийн 4  дүгээр анги

Comments