Захиргаа


 Захиргаа
Удирдах зөвлөл
Эрдмийн зөвлөл
Хөтөлбөрийн алба
Тэнхим
Үйлчилгээний алба
Оюутанд үйлчлэх алба
Номын сан


Гурван- Эрдэнэ багшийн дээд сургууль нь:
  • Удирдах зөвлөл
  • Эрдмийн зөвлөл
  • Хөтөлбөрийн алба
  • Тэнхим
  • Үйлчилгээний алба
  • Оюутанд үйлчлэх алба
  • Номын сан
гэсэн бүтэц, бүрэлдхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Та бүхэн цэс бүрт орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.