Захиргаа‎ > ‎

Санхүү-үйлчилгээний алба


Үйлчилгээний алба
Үйлчилгээний албаны тухай
Дотуур байр
САНХҮҮ-ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Санхүү-үйлчилгээний  алба нь сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг санхүү, эдийн засгийн талаас ханган баталгаажуулах, сургуулийн материаллаг бааз, өмч хөрөнгийг арвижуулан бэхжүүлэх, тэдгээрийн ашиглалт, хамгаалалт, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааны мониторинг, хяналт-үнэлгээ, статистик, тайлан, дүн мэдээг хариуцах, төсвийн төсөл боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллана.


Санхүү-үйлчилгээний алба нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Үүнд:

·     Санхүү-үйлчилгээний албаны дарга: С.Долзодмаа

·     Үйлчилгээний ажилтан: 2

·     Жижүүр: 6

·     Нягтлан: 1

·     Аж ахуйн ажилтан: 1