Захиргаа‎ > ‎

Үйлчилгээний алба


Үйлчилгээний алба
Үйлчилгээний албаны тухай
Дотуур байр
САНХҮҮ-ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Санхүү-үйлчилгээний  алба нь сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг санхүү, эдийн засгийн талаас ханган баталгаажуулах, сургуулийн материаллаг бааз, өмч хөрөнгийг арвижуулан бэхжүүлэх, тэдгээрийн ашиглалт, хамгаалалт, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааны мониторинг, хяналт-үнэлгээ, статистик, тайлан, дүн мэдээг хариуцах, төсвийн төсөл боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллана.

Санхүү-үйлчилгээний албаны бүрэлдэхүүн:

Санхүү-үйлчилгээний албаны дарга:С.Долзодмаа

Менежер:                                             Ж.Алтангэрэл

Жижүүр:                                               Д.Энхбаяр

                                                             Ж.Мэндсайхан

                                                              Б.Тогоохүү 

                                                              Ч.Туяа
                                                               
                                                               Н.Алимаа

                                                               Д. Байгальмаа

Үйлчлэгч:                                               Б.Алтанцэцэг

                                                               Ш.Хадбаатар
                                                              
                                                               Т.Нэргүй