Захиргаа‎ > ‎

Удирдах зөвлөл


 Захиргаа
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн дүрэм
Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам
 "ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Удирдах зөвлөлийн үндсэн зорилго нь сургуулийг зохион байгуулалт‚ санхүү‚ материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх‚ бодлого‚ стратегийг тодорхойлох‚ түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих‚ захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт‚ дүгнэлт өгч дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино.

Тус сургуулийн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Овог нэр

Чиг үүрэг

Одоо эрхэлж байгаа ажил

1.      

С.Долзодмаа

Дарга

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуулийн санхүү-үйлчилгээний албаны дарга

2.      

Ч.Жачин

Доктор /Ph.D/, профессор

Гишүүн

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуулийн ерөнхий захирал

3.      

Л.Дашням

доктор /Sc.D/, профессор

Гишүүн

Монгол Уламжлал Академийн ерөнхийлөгч

4.      

Б.Мөнхцоож

доктор /Ph.D/              

Гишүүн

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Хэл бичгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч

5.      

Т.Рэнцэнханд 

магистр                       

Гишүүн

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн СӨБ-ийн багш

6.      

Ж.Нарангэрэл

доктор /Ph.D/              

Гишүүн

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн сургалт эрхэлсэн захирал

7.      

С.Мягмарсүрэн           

Гишүүн

Төгсөгчдийн холбооны дарга, БГД-ийн 5-р хорооны засаг дарга

8.      

Э.Насанжаргал            

Гишүүн

“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн Баш,гадаад хэлний боловсролын 3-р ангийн оюутан

9.      

Д.Энхцэцэг                  

Гишүүн

“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн Багш, бага ангийн боловсролын 3-р ангийн оюутан