Захиргаа‎ > ‎

Удирдах зөвлөл


 Захиргаа
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн дүрэм
Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам
 "ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Удирдах зөвлөлийн үндсэн зорилго нь сургуулийг зохион байгуулалт‚ санхүү‚ материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх‚ бодлого‚ стратегийг тодорхойлох‚ түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих‚ захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт‚ дүгнэлт өгч дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд оршино.

Тус сургуулийн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

1

С.Долзодмаа

Үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн дарга

2

Ч.Жачин

“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн захирал

3

Л.Дашням

Монгол уламжлал академийн ерөнхийлөгч

4

Т.Сайнбаяр

Хэл бичгийн ухааны тэнхмийн эрхлэгч

5

Г.Гантогтох

Боловсролын судалгаа, арга зүйн тэнхмийн эрхлэгч

6

Ж.Нарангэрэл

Докторант

7

Д.Оюунбилэг

Эцэг эхийн төлөөлөл

8

С.Мягмарсүрэн

Төгсөгчдийн холбооны дарга

9

Г.Цэцэгжаргал

Бага ангийн багшийн 2-р анги

10

Ц.Энхчимэг

Математикийн багшийн 2-р анги