Захиргаа‎ > ‎

Захиргааны зөвлөл


Захиргааны зөвлөл
Захиргааны зөвлөлийн танилцуулга
Захиргааны зөвлөлийн журам
Гурван –Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн захиргааны зөвлөл

 Захиргааны зөвлөл нь: 

            Ерөнхий захирал – Ч. Жачин

Сургалт хариуцсан захирал – Ж. Нарангэрэл

Тэнхимийн эрхлэгчид -  Б. Мөнхцоож, Н. Дайвий-од

Хөтөбөрийн алба  – Б. Хашцэцэг

Санхүү үйлчилгээний албаны дарга – С.Долзодмаа  гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.