Багш Б.Хурцтуяа

Post date: Oct 18, 2015 2:47:3 PM

А. Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд:

1. 1990 оноос хойших зарим өгүүллэгт болзолт дүрслэлийг ашигласан байдал. МУБИС-ын докторантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэлд. УБ., 2008 он.

2. Д.Энхболдын “Соёо” туужийн дүр, дүрслэлийн зарим онцлог. “Монголын уран зохиол судлал-Орчин үе” УБ., 2008 он. 112-117-р тал. /МЗЭ-ийн 80 жилийн ойд зориулсан МУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд/

3. Д.Норовын туужууд дахь зарим дүрслэлийн онцлогоос. “Монгол судлалын чуулган” ¹ 6. УБ., 2009 он. 155-161-р тал. /МУБИС-ийн МоСС-ийн Эрдэм шинжилгээниий сэтгүүлд/

4. Д.Норовын “Тэжээвэр” туужийн дүр дүрслэлийн тухайд. “Монгол судлалын чуулган” ¹ 7. УБ., 2009 он. 129-132-р тал. /МУБИС-ийн МоСС-ийн Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд/

5. Зохиолч П.Батхуягийн хүүрнэл зохиолуудад хүний ёс зүйн доройтлыг өвөрмөцөөр дүрсэлсэн нь. “Монгол судлалын чуулган” ¹ 8. УБ., 2010 он. 144-156-р тал. /МУБИС-ийн МоСС-ийн Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд/

6. Уран зохиол дахь чонын зарим дүр дүрслэлийн тухайд. БНХАУ. Өв., 2010 оны гуравдугаар хугацаа. 79-83-р тал. /Өвөрмонголын багшийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд/

7. Уран зохиол дахь домгийн дүрслэл. “Монголын судлал-өөрчлөгдөн буй ертөнцөд. Хөгжлийн хэтийн төлөв” /Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Илтгэлүүдийн эмхтгэлд/ УБ., 2010.04.15-18.

8. Уран зохиол дахь домгийн дүрслэл. БНХАУ. Хэвлэлд

9. Зүүдийг уран зохиолд ашигласан нь. “Монгол судлалын чуулган” № 9. УБ., 2010 он. 163-169-р тал. /МУБИС-ийн МоСС-ын Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд/

Б. Эрдэм шинжилгээний илтгэлүүд:

10. 1990 оноос хойших зарим өгүүллэгт болзолт дүрслэлийг ашигласан байдал. МУБИС-ын докторантын эрдэм шинжилгээний хуралд 3-р байр эзэлсэн. УБ., 2007 он.

11. Д.Норовын “Тэжээвэр” туужийн дүр, дүрслэлийн тухайд. МУБИС-ын МоСС-ын багш нарын Эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2007 он.

12. Д.Энхболдын “Соёо” туужийн дүр, дүрслэлийн зарим онцлог УБ., 2008 он. Монголын зохиолчдын эвлэлийн 80 жилийн ойд зориулсан МУБИС-ын МоСС-ын багш нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурал.

13. Уран зохиол дахь домгийн дүрслэл. “Монголын судлал-өөрчлөгдөн буй ертөнцөд. Хөгжлийн хэтийн төлөв” /Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал/ УБ., 2010.04.15-18.

В. Бусад

14. Монгол хэлний үйлийн холбох нөхцөл ба холбоосын хэрэглээ. /Гарын авлага/ УБ., 2008 он.