Багш Г.Даваажаргал

Post date: Oct 29, 2015 2:11:34 PM

2003 он

1.“Үг бүтэх аргаар шууд бус нэрлэлт үүсэх нь” магистрын ажил 2005 он

1.“Дан үгийн дам нэрлэлт” өгүүлэл “Гурван-Эрдэнэ” ДС-ийн ЭШБ ¹4-т хэвлүүлсэн

2007 он

2.“Монгол хэл - 7” сурах бичиг (Д.Бадамдорж нарын хамт)

3.“Үүсмэл үгийн илэрхийлэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” өгүүлэл “Боловсрол” ДС-ийн ЭШБ-т хэвлүүлсэн 2008 он

1.“Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг” (Ч.Жачин нарын хамт) ном хэвлүүлсэн (2008 онд улсын “Шилдэг ном”-оор шалгарсан) 6.75хх

2.“Аялал жуулчлал хэмээх үгийн утга, гарлын тухай асуудалд” сэдэвт илтгэл “Гурван-Эрдэнэ”ДС-д хэлэлцүүлж II байр эзэлсэн.

2009 он

1.“Дээд боловсролын үнэлгээг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт илтгэл “Гурван-Эрдэнэ”ДС-д хэлэлцүүлж I байр эзэлсэн.

2010 он

1.Академич Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан “Орхон” ИС дээр зохион байгуулсан ЭШХ-д “Дан үгийн илэрхийлэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн.

2.Академич Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан МУИС дээр зохион байгуулсан ЭШХ-д “Хэлний нөхөх, үл нөхөх байрлалын тухай асуудалд” өгүүллийг задлахад” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн.

3.“Монгол хэлний зарим өвөрмөц хэлцэд хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие махбодын өөрчлөлтийг тусгасан нь” сэдэвт өгүүлллийг МУБИС-ийн ЭШБ ¹ 8 -д хэвлүүлсэн.

4.“Бичихүй бүтээхүй” (Ч.Жачингийн хамт) 9.75хх ном

5.“Хэл зохиол” сэтгүүлд “Авиа дуурайх ба дүрслэх язгууртай үгээр илрэх шууд бус нэрлэлтийн тухай” өгүүлэл хэвлүүлсэн.