Гавьяат багш Д.Төмөрийн хэвлүүлсэн бүтээл

Post date: Oct 18, 2015 2:17:0 PM

Монгол Улсын Ардын багш, гавьяат багш Далхсүрэнгийн Төмөрийн хэвлүүлсэн бүтээл,

түүний тухай ( 1977 оноос )

А. Бичиж хэвлүүлсэн ба хянасан ном товхимлууд

1. Төмөр, "Хөдөлгөөнт самбар" ном, Мандалговь, 1977, 3,5 х.х.

2. Д.Төмөр, "Сурган хүмүүжүүлэх арга барилаас", Мандалговь, 1982, 3,0 х.х.

3. СЗАК., "Багш Д.Төмөрийн анги хамт олонтой ажилладаг арга барилуудаас" Мандалговь, 1984, 0,5 х.х.

4. АБХ., СЗАК, "Багшийн хичээл зүтгэл" /Багш Д.Төмөрийн туршлагаас/ ном, Мандалговь, 1987 он, 1,75 х.х.

5. Д.Төмөр, "Хэлбичгийн тулгуур дохио, зөвлөмж" / 2 -10-р ангийн багш, сурагчдад / ном, Уб.,1996 - 1998 1,0 х.х., 1999-2003, 2,0 х.х.

6. Д.Төмөр, "Монгол хэл бичиг уран зохиолын хичээлийн сорил" № 2 , Уб, 1998 – 2003 он, 1,5 х.х

7. Д.Төмөр, "Монгол хэлбичиг уран зохиолын хичээлийн үзүүлэн" / 2–10-р анги/, Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш сурагчдад зориулсан, А-3 хэмжээтэй, бүгд 93 ширхэг үзүүлэн буй, Уб.,1999.

8. Д.Төмөр, "Монгол хэлбичиг уран зохиолын хичээлээр яриа бичгийн дадлагад сургах сорилууд /1 - 7 -р ангийн багш, сурагчдад /, Уб.,1999. 8. 20., 1,25 х.х.

9. Д.Төмөр, ”Эх хэл-эрдмийн түлхүүр” 10 цуврал хичээл, ”Цох” сонин, 2000-02.

10. Д.Төмөр, “Хүүхдийн сэтгэн бодох бүтээлч чадварыг хөгжүүлэхэд хэлц үгийн үүрэг” “Монгол хэл уран зохиолын сургалтын технологи шинэчлэлийн асуудалд” ном, Уб., 2002, 1, 0 х.х.

11. Д.Төмөр, “Итгэлийн үг сэтгэлийн хур” ном, Уб., 2002, 1,75 х.х.

12. Д.Төмөр, “Сэтгэлийн хур, итгэлийн үг” /хэлсэн үгүүд/ ном, Уб., 2002, 1,5 х.х.

13. Д.Төмөр хөрвүүлсэн, “Чингис хааны 100 алтан сургаал” Уб., 2002, 1,5,х.х.

14. Д.Төмөр, “Судлагдахууны тогтолцооны тулгуур дохио” /Багш сурагчдад хичээлийн үзүүлэн, ном / Уб., 2002, 12 ш / 1 багц /

15. Д.Төмөр, “Тохирох хэлц үгийг олцгоо” (11 цуврал хичээл ),“Цох” сонин, 2002. 01 сараас

16. Д.Төмөр, “Монгол хэлц үгийн зурагт ном” / Цэцэрлэг,сургуулийн багш, сурагчдад/,Уб.,2002, 1,0 х.х.

17. Д.Төмөр, “Монгол бичгийн хичээл”, / Сурагч, багш, эцэг эхчүүдэд /, Уб., 2002, 1,0х.х.

18. Д.Төмөр, “Монгол хэл уран зохиолын хичээлээр яриа бичгийн дадлагад сурах сургах сорил” /Дахин засварласан 2 дахь хэвлэл /, /2-10-р ангийн багш сурагчдад зориулав/ , Уб., 2003, 1,5 х.х.

19. Д.Төмөр, “ Эх хэлээрээ зөв ярьж бичиж сурцгаая ” Уб., 2002, 1.0 х.х.

20. Д.Төмөр, “Ургийн бичиг”, Уб., 2002, 3,0 х.х

21. Д.Төмөр, “Тулгуур дохионы сургалт”, Уб, 2003, 21,0 х.х.

22. Д.Төмөр, “Амьдрал тэмцэл” (Үргэлжлэлтэй амьдралын тэмцэл дундах миний он жилүүд), Уб, 2004, 24,5 х.х.

23. Д.Төмөр, “Нүдлэн сэтгэх зураглал буюу тулгуур дохио”, УБ., 2004, 30 х.х.

24. .“Амьдрал тэмцэл”–ээс ургасан сарнай, №3, Уб., 2004, 4 х.х. (Эмхтгэл)

25. “Амьдрал тэмцэл”–ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 4 х.х. (Эмхтгэл/

26. Д.Төмөр, “Эх зохион бичиж сурах, сургах зөвлөмж”, Уб., 2005, 2 х.х.

27. 84-р сургууль, “Сурган хүмүүжүүлэх зарим арга барилаас”, /эмхтгэл/, Уб., 1997, 3,5 х.х., /3-18-р хуу./, /Хянасан/

28. Ж.Амаржаргал, “Англи хэл суралцагсдад зориулсан зурагт дасгалууд”, Уб.,1998, 3,5 х.х. /Хянасан/

29. Д.Нансалмаа, “Монгол бичиг”, Уб., 2003, 1,0 х.х. /Хянасан/

30. Б.Товуудорж, “Ярилцлагаас цэцэглэсэн дурсамж”, Уб., 2003, 3 х.х. (Хянасан)

31. Ц.Өлзийхутаг, “Чойбалсан хотын арван жилийн сургууль”, Уб., 2003, 3 х.х (Хянасан)

32. Н.Норов нар, “Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын дунд сургуулийн түүхийн товчоон”, Уб., 2004, 25,0 х.х., 3, 11, 13, 25-28, 58, 79-80, 82-83, 91, 94-96, 98, 108, 110-112, 135-136, 162-р хуудсууд (Хянасан)

33. Д.Нансалмаа, “Монгол бичгийн сургалтын материал”, Уб., 2004, 3,5 х.х./Хянасан/

34. .Н.Дариймаа, “Монголын хүүхдийн гарын ном”, УБ., 2005, 20,0 х.х. /Хянасан/

35. Н.Баяржаргал “4 жил”, УБ., 2005, 1,5 х.х., /Хянасан/

36. Д.Чанцалням, Хатууг зөөллөх хорвоо”, УБ., 2005, 20,0 х.х. / Хянасан /

37. Д.Төмөр, “Эсээ бичих арга зүйн үндэс” /Дунд, ахлах ангийнханд/, УБ., 2006, 6 х.х,

38. “Амьдрал тэмцэл”–ээс ургасан сарнай, №5, Уб., 2007, 4 х.х. (Эмхтгэл/

39. Д.Төмөр “Монгол бичгийг 15 хоногт бие даан сурах хичээл” / Багш, сурагч, эцэг эхчүүдэд/, УБ., 2009, 9,5 х.х.

40. Д.Төмөр, “Амьдрал тэмцэл ба хатууг зөөллөх хорвоо” /Дахин засварлаж нэмсэн, хамтын бүтээл намтар зохиол /, Уб., 2010, 30х.х,

41. Д.Төмөр, “Тулгуур дохионы сургалт” /Дахин нэмж засварлан, багш нарын хүсэлтээр хийсэн/, УБ., 2009, 30 х.х.

42. Д.Төмөр, “Аялгуу сайхан эх монгол хэл бичгээрээ уншиж бичиж сурах хичээлүүд”, (Төрөл бүрийн насны хүмүүст зориулав), Уб., 2007 он, 3 х.х.

43. Д.Төмөр, “Дундговийн тал нутаг нүүгээд ирсэн юм шиг”, Уб., 2008, 3 х.х.

44. Д.Төмөр, “Итгэлийн үг сэтгэлийн хур”, УБ., 2008, 1,5 х.х.

45. Д.Ариунаа, А.Лхагва, “Дэрэнгийн сургуулийн дэлгэрэх цадиг”, хянан тохиолдуулсан П.Ганаа, Д.Төмөр, УБ., 2009, 2-4, 10, 12, 30, 38-40, 50, 53, 79, 88-90, 92, 103-104, 127, 143-147, 159-160, 187, 199-р хуудас, Төмөрийн авсан гэрэл зургууд – 7, 9, 32, 78, 85, 88, 96, 97, 98, 141, 154, 203, 204, 216-р хуудас, Төмөрийн өгсөн гэрэл зургууд – 10, 38, 40, 49, 50, 89, 143, 144, 145, 146, 147, 159, 160, 202, 205, 211, 213-р хуудсанд байгаа.

46. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Ээж ертөнц” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 17 минут

47. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Ардын багш”эзэнтэй дуу, баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, цахим ном, УБ, 2010, 8 минут

48. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Зуун жилийн түүхтэй зургийн цомог” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 42 минут

49. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Зава Дамдин гавжийн шавь гавж Ажаа” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 20 минут

50. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Төрөлх Монгол бичгээ түмэн олноороо сурцгаая” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, цахим ном, УБ, 2010, 20 минут

51. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Даш багшийн намтар түүхийн хураангуй” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 24 минут

52. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Багш, шавийн барилдлагаа” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, №1 ба 2, УБ, 2010, 27 ба 10 минут

53. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Дархан бэр” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 9 минут

54. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Жаран жилийн түүх” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 35 минут

55. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Их, бага Цахирын уулс” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 12 + 11 минут

56. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Ач, зээ нар минь” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, №1 ба 2, УБ, 2010, 21 +34 минут

57. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Багшийн алдар бадартугай” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 20 минут

58. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Хэдэн хүүхэд минь” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, (хураангуй, дэлгэрэнгүй) УБ, 2010, 35 + 26 минут

59. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Гавж Ажаагийн гандашгүй түүх” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 31 минут

60. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Анд, найз, нөхөд минь” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, (хураангуй, дэлгэрэнгүй) УБ, 2010, 35 + 8 минут

61. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Төрсөн нутаг минь 1, 2” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 37+ 23 минут

62. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Нэрэмжит Дэрэнгийн сургууль” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 31 минут

63. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Монгол бичгийн цээж дасгал” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 21 минут

64. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Дотно анд Ж.Тогоо” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 20 минут

65. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Дотно анд Ж.Хүүхэнбаатар” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн цахим ном, УБ, 2010, 17 минут

66. О.Долгорсүрэн, “Цагаан нөмрөгт баатруудын цадиг түүх” (Монголын Төмөр замчдын хүүхдийн эрүүл энхийн төлөөх түүхэн эмхтгэл), УБ, 2010, 15 х.х., (Хянасан)

67. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Содномдаржаагийн Энх-Амгалангийн МЭДРЭМЖ буюу ахан дүүс” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн, яруу найрагт, дүрс бичлэгт цахим ном, УБ, 2010, 28 минут

68. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “Лэгшидийн Батаагийн ЭРДЭНЭТ буюу ахан дүүс” баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, түүхэн, яруу найрагт, дүрс бичлэгт цахим ном, УБ, 2010, 25 минут

69. Д.Төмөр, Д.Чанцалням, “А.Лхагва, Г.Эрдэнэчулуун нарын Ардын багш дуу, баримтат, тайлбарт, хөдөлгөөнт, дуут, цахим ном, УБ, 2010, 7 минут

Б. Сурган хүмүүжүүлэх ба заах аргын холбогдолтой бичсэн өгүүллүүд

 1. Д.Төмөр, "Манай кабинет "," Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл, 1974, №4, 41 -42 -р хуудас

 2. Д.Төмөр, "Хэлбичгийн сургалтыг сайжруулъя", "Улаан туг" сонин, 1980,№ 88

 3. Д.Төмөр, "Г.Рэнцэндорж багшийн туршлагыг хэрэглэсний үр дүн", "Хүүхдийн хүмүүжил” сэтгүүл, 1980, № 5, 56 - 58 -р хуу.

 4. Д.Төмөр, "Монгол хэлний сургалтыг сайжруулж буй зарим арга барил", "Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл,1982 , № 3 ба 4, 92 - 93, 98 - 99 –р

 5. Д.Төмөр, "Өгүүлбэр зүйн хичээлд тарааж ажиллуулах материал", СЗАК., "Мэдээлэл", Мандалговь, 1978, № 4, 5 - 25 – р хуу.

 6. Д.Төмөр, "Сурагчдад сурах арга барил эзэмшүүлэхэд хураангуй загварын үүрэг", "Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл, 1987, № 1

 7. Д.Төмөр, "Чин дурсамж" /М.Алтай багшийн хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэхэд зориулсан сонины бүтэн дугаарын нэгдүгээр нүүрийн материалыг бичив /, 1997. 1 сар.

 8. Д.Төмөр, “ Хичээлд тулгуур дохио хэрэглэх нь”, “Сургалтын шинэчлэл” сонин, 2001, №3

 9. Д.Төмөр, “Хүүхдүүд юуны түрүүнд нийтийн соёл эзэмших хэрэгтэй”, “Миний ирээдүй”, сонин, 2005, №1, “Хүүхэд - мэдээлэл” хэмээх 1 ба 2-р нүүр, / Сонины зөвлөх багш /

 10. Д.Төмөр, “Сонгодог зохиол ба орчин үе” уралдаан, Өдрийн сонин, 2005.06.13., №143, “Боловсрол” хэмээх 16-р нүүр.

 11. Д.Төмөр, “Даруу зан, зөрүү зан”, “Миний ирээдүй”, сонин, 2005, №2, “Хүүхэд хүмүүжил” хэмээх 9-р нүүр, / Сонины зөвлөх багш /

 12. Д.Төмөр, “Найман сарын нарлаг өдрүүд” гэсэн сэтгэгдэл, үнэлэлт / Д.Бор “Гангын цагаан нуур” хэмээх шүлгийн түүвэр, УБ., 2005, 289-230-р хуудас /

 13. Д.Төмөр, “ Эх хэл ”, “Миний ирээдүй”, сонин, 2005, №3,4, “Хүүхэд – танин мэдэхүй” хэмээх 18-р нүүр , / Сонины зөвлөх багш /

 14. Д.Төмөр, “Эх хэлээ зөв хэрэглэе”, “Оновчгүй үг хэлэнд ургасан яр мэт байдаг”, “Тайлбар толь”, Миний ирээдүй”, сонин, 2006, №01 /05/, “Хүүхэд – Уран зохиол” хэмээх 8-р нүүр , / Сонины зөвлөх багш /

 15. Д.Төмөр, “Эх хэлээ зөв хэрэглэе”, “Эх зохион бичиж сурахад юу анхаарах вэ? “Миний ирээдүй”, сонин, 2006, №02 /06/, “Хүүхэд - Боловсрол” хэмээх 5-р нүүр , / Сонины зөвлөх багш /

 16. Д.Төмөр, “Гадаад хэлнээс яруу сайхан монгол хэлнээ орчуулахад хэлц үгийн үүрэг”, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хэвлэл, “Нээлттэй сургууль”, сонин, 2008, №1(93), “Үндэсний өв, соёл” хэмээх 5-р нүүр.

 17. Д.Төмөр, “Сурагчдын мэдлэгийг үнэлж дүгнэх нэгэн арга”, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хэвлэл “Нээлттэй сургууль”, сонин, 2008, №2(94), “Багшаас багшид” хэмээх 1 ба 4-р нүүр.

 18. Д.Төмөр, “Гадаад хэлнээс яруу сайхан монгол хэлнээ орчуулахад хэлц үгийн үүрэг”, Хэл, утга зохиол, түүх, нийгэм, урлаг, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн чөлөөт хэвлэл “ГАНУНДА МОНГОЛ АЯЛГУУ” сонин, 2008, №38, 2-р нүүр бүтнээр.

 19. Д.Төмөр, “Эх зохион бичиж сурах, бичүүлж сургах зөвлөмж”, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хэвлэл “Нээлттэй сургууль”, сонин, 2008, №4(96), “Багшаас багшид” хэмээх 4-р нүүр.

 20. Д.Төмөр, “Угийн бичгээ хөтлөх Монгол эрхэм ёсон”, Доктор Намжилын санаачилгаар хэвлэгдэн гардаг, “Монгол гэр бүл” сэтгүүл, 2008, №5, 3-19-р хуудаснаа.

 21. Д.Төмөр, “Албан бичиг, түүний найруулга зүй” сэдюээр лекц бичиж, Нийслэлийн цагдаагийн удирдах бие бүрэлдэхүүнд өөрийн биеэр ярьж, үзүүлэв.

 22. Д.Төмөр, “Монгол заншил дэлхийн гайхамшиг”сэдвээр оюутнуудад МҮОНТ-ийн “Боловсрол” сувгаар ярьсан лекц, ”Монгол тэмүүлэл сайхан монгол орон” ТББ, “Монгол ухаанаар хөгжихүй” 2-р түүвэр, 2010, 254-262-р хуудас.

 23. Д.Төмөр, “Угийн бичгээ хөтлөх Монгол эрхэм ёсон”сэдвээр “Монгол хатад ба эхчүүдийн гайхамшиг” гэдэг онол практикийн хуралд тавьсан илтгэл нь Монгол Улсын их өрлөг эх Өүлэн ээжийн нэрэмжит Монголын Саран ээж нийгэмлэг, “Ээжийн тухай хэлэх үг”, 2010, 63-74-р хуудас.

 24. Д.Төмөр, “Ойн баярт ирүүлсэн мэндчилгээ”, 84-р дунд сургууль 20 жил хэмээх сонин, 2009. 10. 21., 1-р нүүр.

 25. Д.Төмөр, “Нүдлэн сэтгэх зураглал буюу тулгуур дохиог Говийн багш хэвлүүлнэ”, Монголын үндэсний “LEADERS” сэтгүүл, 2010, №11, “Говийн багш” булангийн 27-28-р хуудас.

В. Д.Төмөр багшийн сурган хүмүүжүүлэх ажлын арга барил, туршлагыг заах аргач, эрдэмтэн мэргэд, эцэг эх, сурвалжлагч нар

үнэлж дүгнэсэн нь

 1. С.Батмөнх, "Шавийн эрдэм багшаас", "Улаан туг" сонин,1979, № 9, 12

 2. Г.Ёндонжамц, "Төмөр багшийн туршлагаас", "Үнэн " сонин,1980, № 278

 3. Ц.Өлзий, "Төмөр багш" /тэмдэглэл/ , "Улаан туг" сонин, 1981, № 8

 4. Монголын Үндэсний телевиз, "Бүхнийг хүүхдийн төлөө", "Дундговь аймгийн Дэрэн сумын 8 жилийн сургуулийн багш Д.Төмөрийн туршлага” -ийн нэвтрүүлэг, 1982.3.27, 18-19 цаг

 5. Монголын радиогийн "Сургууль - багш" нэвтрүүлэг, "Багш Д.Төмөрийн сурвалжлагчтай ярьсан яриа ", 1982 .4.10.

 6. СХУХ, "Сургууль багш нарын туршлага", Уб., 1981, 53 - 56 - р хуу.

 7. Д.Батаа, "Хүүгийн багш сайн", "Улаан туг" сонин, 1982, № 16.

 8. Л.Мөнхдалай "Тэргүүн туршлага нэвтрүүлж буй ажлын явцаас", "Хүүхдийн хүмүүжил" сэтгүүл, 1983, № 1, 41 - 43 - р хуу.

 9. Ц.Төмөрбаатар, "Бодлын хур" найруулал, "Утга зохиол урлаг" сонин, 1984,

 10. Ц.Төмөрбаатар, “Шинэ багш” (найруулал, тууж) номын 3-14-р хуу.

 11. СЗАК., "Багш Д.Төмөрийн анги хамт олонтой ажилладаг арга барилуудаас", Мандалговь, 1984, 0,5 х.х.

 12. СХУХ., СЗАК., "Монгол хэл уран зохиолын багш нарын туршлага", Уб., 1984, 63 - 78 -р хуу.

 13. СХУХ., "Монгол хэлний багш нарт зөвлөгөө", Уб.,1985, №12, 36 - 43 –р

 14. СЗАК., "Дундговь аймгийн сургууль багш нарын туршлага", Мандалговь, 1985, 83-87-р.

 15. Г.Эрдэнэ-Очир, Б.Осор, Ц.Өлзийхутаг, "Туршлага нь зузаарч, амжилт нь арвижиж яваа багш", "Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл, 1985, №5, 57-66-р хуу.

 16. Х.Ганбат,"Сурагчдад үзүүлж сургах ашигтай", "Үнэн" сонин,1984,№ 264

 17. Ч.Алексай, "Төмөр багшийн тайлан үзэсгэлэн", "Хөдөлмөр" сонин, 1984, № 124

 18. Н.Лхүндэндорж, "Багш Д.Төмөр", “Намын амьдрал” сэтгүүл ,1986 , № 3, 37-40-р хуу.

 19. Я.Сумьяа, "Нэг ангийнхан", "Пионерийн удирдагч" сэтгүүл, 1986, № 3, 37 – 39 -р хуу.

 20. Д.Шажинбат, "Нар дагасан говь",радио найруулал, 1986 . 4. 27.

 21. До.Цэнджав, "Багшийн хичээл зүтгэл", "Үнэн" сонин, 1986, № 126

 22. "Хөдөлмөрөөрөө алдаршсан төрөл төрөгсөд" буюу "Ах дүү гурван багш", "Улаан туг" сонин , 1987. 1.1., № 1

 23. Ш.Шагдар, "Баяр хүргэж байна ", "Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл,1986, № 6, 84 - 86-р.

 24. А.Бямбасүрэн, "Төмөр багшаас суралцъя", Ховд аймаг, "Хөдөлмөр",сонин, 1987.3.16., №21

 25. Ц.Оюун, "Номын баярыг тэмдэглэдэг туршлага", МРТУХ., "Өглөөний мэнд нэвтрүүлэг, 1987. 11.14., 7.00 - 7 цаг 10 минут.

 26. Ц.Оюун, "Төмөр багшийн туршлагын тухай дахин өгүүлэх нь", "Сурган хүмүүжүүлэгч" сэтгүүл, 1988, №4, 58 - 62 -р хуу.

 27. Д.Баттогтох, "Арга барилаа шинэчлэн ажиллаж байгаа багш" , АБЯ., СГАБ., ШУА-ийн ҮЭ -ийн ТХ., СХУХ., "Сурган хүмүүжүүлэх бүтээлч эрэл ", № 1, Уб., 1988, 3 - 18 -р хуудас

 28. Д.Баттогтох, "Монгол хэлний багш", "Залуучуудын үнэн" сонин, 1989. 1. 13.,№ 5

 29. Ц.Ганболд, "Төмөр гэж хэн бэ? ", "Хөдөлмөр" сонин, 1989. 2. 4., № 14

 30. Т.Галсан, "Амьдралын жин-хэнэ эзэн байхын тулд" /ярилцлага/ , "Багш" сонин, 1990. 8. 9., № 31, 3-р нүүр

 31. Я.Сумьяа, "Мандалговийн уулзалт", "Багш" сонин, 1991. 3. 20., №10

 32. .Н.Пүрэвсүрэн, "Ой угтсан ажил үйлс" - ээс, Радиогийн "Сургууль - багш" нэвтрүүлэг, 1994. 5 сар, / 30 минут /

 33. .С.Цэцэгмаа, "Монгол Улсын гавьяат багш Д.Төмөрийн "Кирил бичигтэй хүнд монгол бичиг зааж сургах талаар түүний ажиглалт, арга барилаас товчлон нийтлэв", "Хүмүүн бичиг" сонин, 1994, №45

 34. Б.Хандмаа, "Монгол бичиг" / Манай сурвалжлагч Монгол улсын гавьяат багш, нийслэлийн 84 -р сургуулийн багш Д.Төмөртэй уулзаж ярилцсан нь / , "Хүмүн бичиг" сонин, 1995 , №35

 35. "Зураг бүхэн өөрийн түүхтэй" , "Гэгээ" сонин, Уб., 1996, №04

 36. Н.Байгалмаа, "Вундеркинд сургууль анхны хонхоо цохив" , "Өнөөдөр" сонин, 1997.9.5.

 37. Б.Тогтохжаргал, "Эх хэл - эрдмийн түлхүүр уралдааны манлай тодров", "Би Би Би " сонин, 1997. 11. 18., № 46

 38. Б.Тогтохжаргал, "Д.Төмөр: Хүн багшаас хоёр дахь удаагаа төрдөг", /Миний мэргэжил/, "Би Би Би" сонин,1998.1.27.,№ 27

 39. Дэд доктор, дэд проф., Д.Өлзийбаяр, “Тулгуур дохионы сургалтыг анх удаа нэвтрүүлжээ” (хөрөг найруулал), “Үнэн” сонин, 2000.12.02.

 40. Д.Өлзийбаяр, “Дэрэнгийн Төмөр дэндүү сайн явна” (хөрөг), Сургууль – шинэчлэл - 2001” сонин, №1

 41. .У.Аянга, ”Түүний инээмсэглэл 3000 гаруй шавийнх нь сэтгэл зүрхэнд буй”, “Хонгорзул” сонин, 2001, №15

 42. Д.Цэрэнжамц, “Гэрэлт номын цэцэрлэгч буюу Далхсүрэнгийн Төмөр”, “Улаанбаатар таймс” сонин, 2002, №40

 43. Аюурбуньяагийн Лхагва, “Миний Дундговьчууд” /”Их амьдралын хөтөч” гэсэн тэмдэглэл/, Уб., 2002, 75-77-р хуу.

 44. Чунтын Болдбаатар, “Жаран жилийн жаран алдартан” ном, “Монгол хэлний багш” сурвалжлага, Уб., 2002. 129-132-р хуудас

 45. Б.Одонмаа, “Олимпиадын дүн гарлаа”, “Цох” сонин, 2002, №10

 46. До.Цэнджав, “Ухаантай ном” –ын тухай хэдэн үг (“Амьдрал тэмцэл”- ээс ургасан сарнай, Уб., 2004, 8-10-р хуудас)

 47. Р.Ойдов, “Суусан газраасаа шороо атгана” (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, Уб., 2004, 11-р хуудас)

 48. Д.Чойжамц, “Залуу багш нарт нэгийг бодогдуулна” (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, Уб., 2004, 13-р хуудас)

 49. Н.Пүрэвсүрэн, “Хөдөлмөр зүтгэл, асар их тэвчээрээр боловсрол олгодог” (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, Уб., 2004, 14-16-р хуудас)

 50. Д.Өлзийбаяр. “Гавьяагаа мөнхөлсөн гавьяат”, МННХ, “Нээлттэй сургууль” сонин, 2004, №02 (51), “Багшаас багшид” хэмээх 5-р нүүрт.

 51. .Д.Зүмбэрэллхам, ”Багшийнхаа “Амьдрал тэмцэл”-ээс төрсөн бодрол”, МЕА., “Нээлттэй сургууль” сонин, 2004, № 07(56), “Багш – Та” хэмээх 5-р нүүрт.

 52. Д.Өлзийбаяр, “Төмөр багшийг таних тэмдэг” (хөрөг, шүүмж, тэмдэглэл), Уб., 2004, 1,5 х.х.

 53. А.Лхагва, “Дэрэнгийнхэн”, Уб., 2004, 20х.х. 65-75-р хуудас

 54. Ц.Чимэддорж, “Томоос том чулуу”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 8-9-р хуудас)

 55. .М.Чимэддорж, “Зорилгодоо хүрэх арга хэрэгслийг олсон багш ,( “Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 9-12-р хуудас)

 56. Г.Дугарсүрэн, “МУГ багш, эрхэм дүү Д.Төмөр танаа” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 12-15-р хуудас)

 57. Д.Бор, “Санаа зөв бол заяа зөв”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 15-16-р хуудас)

 58. Ш.Төрбат, “Ширээний ном болно” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 17-р хуудас)

 59. Г.Бизьяажав, “Гэр бүл – бидний сэтгэгдэл” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 17-18-р хуудас)

 60. Х.Бүджав, “Ухаалаг, зөв замаар хөгжинө” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 20- 22-р хуудас)

 61. Н.Дариймаа, “Хүн - академи”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сар-най, №4, Уб., 2005, 22-25-р хуудас)

 62. Д.Гончигсүрэн, “Эргэн дурсахуй - бодол” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 25-26-р хуудас)

 63. Т.Лувсанбүд, “Номын мөр бат орших болтугай”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 27-28-р хуудас)

 64. Б.Оюун, “Зуун зуун дамнан яваа алтан боломж”, (“Амьдрал тэмцэлээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 28-30-р хуудас)

 65. Х.Оюунчимэг, “Ном дор мөргөсөн сэтгэгдэл” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 30-31-р хуудас)

 66. О.Долгорсүрэн, “Оюуныг бүтээгчтэй танилцсан нь”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 31-32-р хуудас)

 67. Б.Отгонбаяр, “Бүтээлч сэтгэлгээ”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 33-р хуудас)

 68. Ц.Ганчимэг, “Мандан бадарч, очтон гялалзаж байг”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 33-35-р хуудас)

 69. Н.Ундрах, “Ухаарал, эрч хүч”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 35-36-р хуудас)

 70. Г.Гантунгалаг, “Миний чин хүслийн нэг”, (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 36-37-р хуудас)

 71. Я.Зул, “Багшийнхаа мэргэжлийг өвлөнө” , (“Амьдрал тэмцэл”-ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 37-38-р хуудас)

 72. Монгол телевиз, "Гавьяатны өлгий" /Сургуулийн 50 жилийн ойн тухай/, "Боловсрол" нэвтрүүлэг, 1994., / 30 минут /

 73. Монголын радио, "Вундеркинд сургуулийн багш Төмөр, Эрдэнээ нарын ажлын арга барил, түүний онцлог " /Ярилцлага /, "Сургууль – багш" нэвтрүүлэг, 1997. 12 сард

 74. .Н.Пүрэвсүрэн, "Мандалговийн 10 жилийн сургууль төгсөгчдийн 30 жилийн уулзалт", "Сургууль - багш" нэвтрүүлэг, 1998. 8. 9. ба 16., / 15+15 минут /

 75. З.Цэвээнравдан эмхтгэсэн “Нэгэн жаран”, УБ., 2003, 17, 25, 44-46, 65, 73, 98-р хуудас

 76. Д.Өлзийбаяр, “Зуун өртөөлсөн багш нар”, Уб., 2006., 14-17, 77, 82-р хуу.

 77. И.Дагвадорж, “Цахир Баян бараат”, Уб., 2006, 49-р хуу.

 78. С.Мажиг, “Багш бол сурагчийн толь”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5 /

 79. Ё.Норовсүрэн, “Хүн болох багаасаа”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5 /

 80. Ц.Дуламсүрэн, “Багшийн хөдөлмөр цаглашгүй”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5 /

 81. Л.Эрдэнэцог, “Миний багш бол жинхэнэ багш хүн”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5, /

 82. Б.Дашдорж, “Бусдыг ойлгох чадвар”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5, /

 83. З.Уртнасан, “Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5, /

 84. Б.Зул, “Эмх цэгц, шударга байдал”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5, /

 85. Б.Энхжаргал, “Хүнлэг хүн болно”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, УБ., 2007, №5, /

 86. Б.Уянга, “Шавь нь болсондоо бахархана”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 87. Б.Хулан, “Ухаарал хайрласан”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 88. Ц.Эрдэнэцэцэг, “Номоор хүний сэтгэлийг таньж болно”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007,./

 89. Т.Отгонжаргал, “Миний бодол ухаанд”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 90. Б.Сумьяа, ”Багш шигээ байхыг боддог”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 91. З.Маргад, “Бусад үед найзууд”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 92. Б.Дэлгэрсайхан, “Үлгэр дуурайл үзүүлсэн”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007,./

 93. Б.Батсанаа, “Үглэж биш үлгэрлэж сургадаг”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 94. Д.Ууганзаяа, “Урам хайрлаж байна”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 95. У.Уранцэцэг, “Юмын учрыг ойлгоогүй байж дэлгэн тавьж болохгүй”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 96. Ж.Мандах, “Цаг бол алт, цагийн юмыг цагт нь ”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007,./

 97. Ж.Чинсанаа, “Бүхэл бүтэн хүний амьдрал”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 98. Л.Мөнхдалай, “Бид буюу манайхан”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 99. А.Чинзориг, “Багшаараа бахархах сэтгэл”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 100. Д.Төмөртогоо, “Гавьяатай гавьяат багш”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 101. Ш.Сонинбаяр, “Дурсах агшин”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

 102. Ц.Чулуунцэцэг, “Бахархан дуурайж явдаг”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, УБ., 2007, /

103. Д.Банзрагч, “Шинэ зууны Д.Төмөр багш”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 1. П.Баатар, “Дурсамжтай явахын хүсэл ”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 2. Г.Эрдэнэчулуун, “Утга учиртай амьдрах сайхаан”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 3. Д.Баасанжав, “Эгэл хүмүүсийн эгэл амьдрал”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 4. П.Ганаа, “Эргэн санахад баярлууштай ”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 5. Ч.Энхсувд, “Давтагдашгүй алтан дурсамж”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 6. О.Наранчимэг, “Азтай тохиолдол байсан”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 7. У.Уранцацал “Юмын учрыг ойлгоогүй байж дэлгэн тавьж болохгүй”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 8. Б.Саруул нар, “Хүүхэд бидний бодол”, /”Амьдрал тэмцлээс ургасан сарнай”, №5, Уб./

 9. Н.Гантулга, “Д.Төмөр: Хүүхдийг гэрээс нь мориндоо сундлаад хичээлд нь авчирдаг байв” ярилцлага, “Өнөөдрийн Монгол” сонины “Боловсрол” хэмээх 11-р нүүр, 2007.05.09, №91/512/

 10. Д.Банзрагч, “Шинэ зууны багш” /нийтлэл/, ӨНӨӨДРИЙН МОНГОЛ /Монголын үндэсний өдөр тутмын сонин/, 2007.06.06., Лхагва гараг, Дугаар 111/532/, Боловсрол хэмээх 11-р нүүр, www.bolomj.net, www.mongolmedia.com хаягаар 24 цагийн турш уншиж болно.

 11. П.Рэнжин /МУГБ/. “Сэтгэлийн дуудлага”, “БАГШ” сонин /Боловсролын чөлөөт хэвлэл/, 2008, №05/121/, 8-р нүүр, e-mail: bagsh@media.mn

  1. П.Рэнжин /МУГБ/. “Шинэ ном цуварсаар”, “БАГШ” сонин /Боловсролын чөлөөт хэвлэл/, 2008, №07/123/, 8-р нүүр, e-mail: bagsh@media.mn

 12. А.Лхагва “ТӨМӨР БАГШ”, түүх, соёл, урлаг, утга зохиол, шинжлэх ухааны “Эрдэнэсийн чуулга” сэтгүүлийн тусгай дугаар, 2008, №2, “Боловсрол” хэмээх булан, 38-39-р нүүр.

 13. Багшийнхаа тухай шавь нар нь юу ярив, Т.Буянхишиг /9-р анги/, “Заах арга нь маш энгийн өвөрмөц”, Б.Батсанаа /11-р анги/, “Үглэж биш үлгэрлэж сургадаг”, М.Эрдэнэцэцэг /11-р анги/, “Итгэлийн гал асч, урам зориг бадардаг”, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн хэвлэл, “Нээлттэй сургууль” сонин, 2008, №4/96/, “Багшаас багшид” хэмээх 4-р нүүр.

 14. Б.Тогтохжаргал, “Баярын мэндчилгээ дэвүүлж байна”, Монголын хүүхдийн “Цох” сонин, 2008, №13, тэргүүн нүүрэнд.

 15. Ц.Намуун, “Ардын багш Д.Төмөр: Хөдөөх гэрээс нь хүүхдийг мориндоо сундалж хичээлд нь авчирдаг байлаа”, “өдрийн сонин”, 2009. 01, 30, №026, багш нарын баярын өдөр хэмээх 5-р нүүр.

 16. А.Бадамгарав, Д.Чанцалдариймаа, “Монгол Улсын Ардын багш Д.Төмөр \Ангийн андуудын сэтгэгдэл\, “Хадаг” сонин, 2009 оны 2-р сар, тусгай дугаар.

 17. И.Дагвадорж, “Цахир Баян, Бараат”, УБ., 2009, “Цахирын энгэр, Цахиуртын хонхорт төрсөн гавьяатууд, Далхсүрэнгийн Төмөр, Ардын багш”, 52-р хуудас

 18. Л.Батаа, “Хоймор”, Орхон аймаг, 2009, “Д.Төмөр: “Эрдэнэт” үйлдвэрийн хамт олон бол Монголоо тэжээж байгаа гавьяатнууд”, 189-192-р хуудас.

 19. УБ хот дахь ДУ аймгийн нутгийн зөвлөл, “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Намбарын Энхбаяр, Дундговь аймагт, 2005.6.24 – 2009.4.1, УБ., 2009, “Хүн бүр хүчин зүтгэе”, ДУ аймгийн Дэрэн сумын харьяат МУ-ын Ардын багш, гавьяат багш Д.Төмөр, 29-33-р хуудас.

 20. До.Цэнджав (Доктор, профессор, зохиолч), “Алтан нутгийн хийморь” (Монгол Улсын Ардын багш Далхсүрэнгийн Төмөрт зориулав ), Найран дээр өөрөө уншаад бэлэглэсэн шүлэг-найраг, УБ, 2008.10.18.,

 21. Ц.Энэбиш (Зохиолчдын эвлэлийн гишүүн, яруу найрагч, Ду., аймгийн Эрдэнэдалай сумын харьяат), “Ардын багш Далхсүрэнгийн Төмөртөө” гэсэн шүлэг, УБ., 2009.01.19., Оргил.

 22. Б.Насанжаргал, “Ардын багш Д.Төмөр: Хамгийн их үнэ цэнэтэй зүйл бол хүмүүжил бас боловсрол юм” (Ярилцлага), Хүүхдэд ээлтэй “ЦОХ” сонин, 2009, №13, 1 ба 5-р нүүр,

 23. Т.Мөнхбаяр, Т.Ихбаяр, “Далан жилийн түүхтэй Дундговь аймгийн Дэрэн сумын дунд сургууль”, (Тайлбарт зургууд), Хүүхдэд ээлтэй “ЦОХ” сонин, 2009, №13, 7-р нүүр,

 24. С.Пүрэвсүрэн, “Хүүх-дүүддээ чин сэтгэлээсээ ханддаг”, “1972 оны шавийн сэтгэгдлээс” гэсэн цуврал ярилцлага, “Ариун үйлсийн од” сонин, 2010.04., №4, 1 ба 2-р нүүрт.

 25. С.Пүрэвсүрэн, “Ардын багш Д:Төмөр: “Монгол бичгээ 15 хоногт сурч болно” гэсэн ярилцлага, “Ариун үйлсийн од” сонин, 2010.04., №3, 1 ба 2-р нүүрт.

 26. Internom, “Номын түлхүүр” номын “Боловсрол, өөрийгөө хөгжүүлэх” гэсэн булан, “Монгол бичгийг 15 хоногт сурах хичээл” номыг танилцуулсан, 2010. 08., №10, 14-р хуу,

Г. Төмөр багшийнхны хувийн ахуй амьдрал, ажлын тухай төрөл бүрийн хэвлэлд бичсэн нь

 1. Ч.Батчулуун, "Соёлч, ажилсаг, эвсэг гэр бүл", "Монголын эмэгтэйчүүд" сэтгүүл, 1984, № 1 ба 4, 18 - 19-р, 21-р хуу.

 2. Монгол телевиз, "Бүхнийг хүүхдийн төлөө" нэвтрүүлэг, "3 – р 5 жилийн гавшгайч багш", 1986.2.2., 10.00 - 10 цаг 50 минут.

 3. Ц.Мандахзаяа, “Хүүхдээр нь айлыг мэдэж болно”, (Ярилцлага), ”Цох” сонин, 2000.11.29., №24

 4. А.Алтантуяа, “ Бурхан багшийн их дүйцэн өдөр шилдэг гэр бүлүүдийг шалгаруулав, (Ургийн бичгээ хөтөлж 5 жил тутамд гэр бүлийн тайлангаа тавьдаг, Дурсгалын төгөл), ,,Өдрийн сонин, 2002.05.27.

 5. “Шилдгийн шилдэг гэр бүл боллоо”, “Цох” сонин, 2002, №11

 6. “Бид хоёр хоёулаа багш хүн”, “Дээдсийн амьдрал” сонин, 2002, №24

 7. Б.Цэрэнжамц, “Хоёр баг тэнцвэл хасаагаа дэрлэн хонодог”, “Улаанбаатар таймс” сонин, 2002.02.28, №25

 8. “Багш Д.Төмөрийн гэр бүл”, Японы “Дэлхийн өдрийн мэдээ” сэтгүүл, 2003, №328, 35-36-р хуудас

 9. Д.Мөнхцэцэг, “Хүүхдийнхээ үерхэл нөхөрлөлийг хүндэтгэдэг”, Олон Улсын Боловсролын Сангийн Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн газраас эрхлэн гаргадаг “Зүрх сэтгэлийн дуу хоолой” сонин, 2003, №1, 6-р нүүрт

 10. Д.Төмөрчөдөр, “Би хар багаас нь таньдаг, мэддэг”, (“Амьдрал тэмцэл”- ээс ургасан сарнай, №4, Уб., 2005, 19-20-р хуудас)

 11. П.Төмөрбаатар, "Дундговь аймгийн бага толь", "Далхсүрэнгийн Төмөр", Мандалговь, 1999, 91 -р хуудас

 12. П.Төмөрбаатар, “ Дундговь аймгийн толь”, Уб., 2002 он, 21, 22, 27, 44, 85, 165,180 (Төмөр Далхсүрэнгийн), 323 -р хуудсууд.

 13. Д.Аюур, З.Цэвээнравдан, ”Дундговийн сургууль багш нар минь”, Мандалговь, 2006 он, 38,5 х.х., 3 ,7, 13-15, 43, 78, 79, 80-81, 88, 94, 114, 151, 152, 209, 229, 271, 4, 85, 91-92, 152, 296, 22, 85, 67-р хуу.

 14. Б.Лхагваа Алдар гавьяатны товчоон”, Уб., 2006 он, 35 х.х., 188-189, 259-р хуу.

 15. Ш.Хэнмэдэх, П.Төмөрбаатар, “Алдар гавьяатны өргөө”, Уб., 2007, 92 х.х., 340-р хуу.

 16. Монголын бурханы шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн төв хэвлэл “Билгийн мэлмий” сонины 2007 оны 8 сарын Зава Дамдины түмэн өлзий гийсний 140 жилийн ойд зориулсан тусгай дугаарын 2-р нүүрт уг сонины эрхлэгч Д.Даваасүрэн /Чандра/-ийн бичиж нийтлүүлсэн “Зава багш Чойр дэлгэрүүлэх гэж их мэрийсэн дээ” гэсэн гарчигтай Дэлгэрийн Чойрын гэвш /тэр үед жорвон нь байсан/ П.Дагвадорж гуайтай хийсэн ярилцлагад өргөж авсан ганц охин Чанцалням, хүргэн Д.Төмөр нартайгаа хамт амьдардаг, аавынхаа тухай ном хийхээр зэхэж байгаа тухай … зэргээр дэлгэрэнгүй бичсэн.

 17. Өсвөрийн сурвалжлагч Б.Насанжаргал, Монгол Улсын Ардын багш Д.Төмөр: “Хамгийн их үнэ цэнэтэй зүйл бол хүмүүжил бас боловсрол юм” гэсэн ярилцлага, Т.Мөнхбаяр, Т.Ихбаяр нарын авсан гэрэл зураг, Нэрэмжит сургууль болсон тухай бичсэн тайлбарууд нь “70 жилийн түүхтэй Дундговь аймгийн Дэрэн сумын дунд сургууль” гэсэн гарчигтай бүтэн нүүр, Хүүхдэд ээлтэй шилдэг “Цох” сонин, 2009. №13, 1-7-р нүүрт.

 18. Ойн баярт ирүүлсэн мэндчилгээ, Монгол улсын Ардын багш Д.Төмөрийн өөрийн гараар бичсэн үг, гэрэл зургийн хамт хэвлэгдсэн, Математик, Англи, Япон хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай БЗД-ийн хошой тэргүүний “84-р дунд сургууль, 20 жил” гэдэг сонин, 2009. 10. 21., Лхагва, 1-2-р нүүрт.

Д. Радио, телевиз, SD, киноны сан хөмрөгт

Төмөр багшийнхны ажил, амьдралынхаа тухай үзүүлсэн нь

1. “Сургууль – багш” нэвтрүүлгээр сурвалжлагч Ц.Нацагням надад 8 жил багшилсан болохоор 8 асуулт тавьж хариулт авсан юм. Би, чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг тухай, хичээлдээ хэрхэн бэлддэг тухай, байгуулсан кабинетийнхаа тухай, ямар ямар бүтээл туурвисан тухай, хүмүүжлийн ажлаа хэрхэн зохион явуулдаг тухай, сургалт хүмүүжлийн ажилд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлийн тухай тус тус хариулсан юм. Энэ ярилцлагын нэг хувь хальсыг би өөртөө авч чадсан бөгөөд тэр нь одоо надад хадгалагдаж байна. (1979 оны хавар ярьсан)

2. Намын 17-р Их хурлын тухай доорх 3 баримтат кино дэлгэцнээс уг хуралд хэрхэн оролцож байгаа тухай, юу хийж байгаа тухай тус тус үзэж болно.

- “Одонт тугийн эзэд” киноны 2 ба 6-р бүлгээс

(1976. 06.14)

- “МАХН-ын 17-р Их хурал” киноны 6-р бүлэгт

- “Ард түмний хүү” киноны 4-р бадагт

3. Монгол үндэсний телевизээр 1982 оны 3-р сарын 27 –ны өдрийн 18.10 – 18.30 цаг хүртэл “Бүхнийг хүүхдийн төлөө”, “Дундговь аймгийн Дэрэн сумын 8 жилийн сургуулийн багш Д.Төмөрийн туршлага” гэсэн нэртэйгээр миний хичээл зааж байгаа, анги кабинетийнхаа үр дүн ач холбогдлын тухай ярьж, үзүүлсэн нь эх орон даяар гарсан болно.

4. 1982 оны 5-р сард “Сургууль - багш” нарын нэвтрүүлгээр ажлынхаа арга туршлагын тухай 15 минут ярьсан.

5. 1983. 08. 25 –нд “Эх орны залуу нас “ гэдэг телевизийн баримтат шинэ кино мөн өдрийн 18.30 – 19.00 цагт монгол телевизээр гарлаа. Энэ кинонд 7 залуугийн ажил үйлсийг үзүүлдэг бөгөөд түүний нэг нь Төмөр миний бие бүлгээ. Киноны зөвхөн надтай холбоотой хэсэг нь надад нэг хувь байгаа. Түүнд хичээл зааж байгаа, юм ярьж байгаа, гэр орондоо эхнэр хүүхэдтэйгээ байж байгаа зэрэг олон зүйл бий. Энэ бол нарийн хальсан дээр байгаа. Киноны зургийг Л.Ихбаяр авч, Даваасүрэн найруулсан (Ихбаяр одоо Монголын нэртэй оператор, “Гавьяат” цолтон болжээ )

6. 1983. 01. 09-нд ЗСБНХУ-ын 60 жилийн ойд зориулж “Манай найрамдал – бидний бахархал “ сэдвээр зарласан радиогийн асуулт хариултын уралдаанд 3-р байр эзэлснийг радиогоор орон даяар зарлав. Надад цаг бэлэглэв.

7. 1984. 10. 14. Монголын радиогоор “Сурагчийн жил”-ийн зорилт болон хийж байгаа ажлаа ярив.

8. 1985 оны 3-р сард. “Соёлч радио” нэвтрүүлгээр гэр бүлийн туршлагаа Чанцалням бид хоёр ярьж, Мөнхсоёл охин аавынхаа баян хуур хөгжимтэй “Гоё доо” гэдэг дууг дуулав.

9. 1986. 02. 02. –ны 18.50 – 19. 30 цагт “Бүхнийг хүүхдийн төлөө теле – нэвтрүүлгээр “Гурван 5 жилийн гавшгайч багш” Д.Төмөр багш ярилаа.

10. 1986. 04. 27 –ны өдрийн 19.20 – 19.50 цагт МАХН –ын 19-р их хуралд, Ардын боловсрол нэвтрүүлгээр “Нар дагасан говь “ найруулалд Мандалговь хотын Улсын тэргүүний 10 жилийн сургуулийн тухай, мөн Их хурлын төлөөлөгч Д.Төмөрийн яриа тус тус гарлаа.

11. 1986. 06. 01 –нд радиогийн “Сургууль – багш” нэвтрүүлгээр 13.20 минутад Их хурлын төлөөлөгч Нямдорж, Төмөр нарын яриа

12. 1988. 11. 10 –ны 13.30 цагт Монголын радиогийн “Сургууль – багш” нэвтрүүлгээр “Учительская газета” сонины сурвалжлагч Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр, Дэрэн сумын сургуулиар орсон тухай ярив. Тэр “… Удахгүй өөрийн орны хэвлэлээр Дамдинжав, Баттөмөр, Төмөр нарын тухай мэргэжил нэгт нөхдөд нь сурталчлахаар сэтгэл дүүрэн баяртай байна…. гэв.

13. 1989. 06. 23-нд Монголын багш нарын 5-р их хурал болж Улсын хэмжээний шилдэг 5 багшийн ажил амьдралын тухай гарах “Найдвар” кино одоо Монгол кино үйлдвэрт нэг хувь байгаа гэсэн. Их хурлын орой “Ялалт”кинотеатрт анх удаа дэлгэцнээ гарсан. Энэ киног хийхийн тулд С.Баясгалан багш Дэрэн суманд киноны бүхэл бүтэн групптэй очиж зураг авсан юм.

14. Д.Чулуунбаатар, “Дэрэнгийн 70 жилд орлцсон нь”, 1993. 07. 11. DVD.

15. Д.Төмөрчөдөр, “Нийслэлийн 84-р сургуулийн багш Д.Төмөрийн тайлан үзэсгэлэн”, 1994. 10 сар. DVD.

16. С.Чулуунбаатар, “Ахан дүүс, ахмадуудын уулзалт” Н.Норовбанзад, Б.Бат-Эрдэнэ, Эрдэнэбат, Ө.Ламхүү, П.Далхсүрэн, Сандуйжав, Сэрээнэн, Ш.Дамба, Д.Төмөр, Д.Бээжин, Д.Наваантая, С.Төмөрчөдөр, Л.Батцоож гэх мэт хүмүүс оролцсон, 1996.10 сар. DVD.

17. 1997. 07 12-нд Баяр наадмын үндэсний сурын харваанд Мөнхсоёл охин маань 3-р байранд орж, спортын мастерын болзол биелүүлж аав ээж төдийгүй , сурчид нь баяр хүргэж байгаа тухай “Наадмын тойм “ –оор …

18. 1997. 09. 04 –нд ӨЗБТС- д Вундеркинд анги нээсэн тухай оройн 18 цагийн мэдээгээр….

19. 1999. 05. 20 –нд Монгол Улсын ерөнхийлөгч ӨЗБТС дээр ирж, миний бие ажлаа танилцуулж байгаа хэсэг гарна.

20. 1999. 07. 31-нд Дундговь аймгийн төвийн 10 жилийн сургуулийн 10-р анги төгсөгчдийн 30 жилийн уулзалтын тухай “Шөнийн нэвтрүүлэг”-ээр 30 минутийн хөгжилтэй ярилцлага. Үүний эх бичлэг нь надад бий.

21. 1999. 10. 12-нд нийслэлийн 84-р сургуулийн туай кинонд : Баярлан бахархаж явдгаа ярьж буй кадр дүүрэн, урлагийн үзлэгээр хөгжимдөж буй, ахмад багш нартай ярьж буй, НУЗАН-ийнхэнтэй байгаа кадрууд.

22. 1999. 12. 27-нд ӨЗБТС-ийн 25 жилийн ойг угтаж юу хийж байгаа тухай, үүний дотроос … эрдмийн түлхүүр болсон эх хэлээ өсвөрийн үед эзэмшүүлэх эх оронч үзэл, үйлс зөвхөн монгол хэлний багш нарт төдийгүй эцэг эх, нийт багш сурган хүмүүжүүлэгч, эх орондоо хайртай хүн бүхэнд хамаатай бөгөөд буруу замаар будаа тээхгүйн төлөө … гэж ярив

23. 2000. 10. 05 –нд “Шинэ Монгол” хэмээх ахлах сургуулийн нээлтэд оролцож тууз хайчлалцаж байгаа нь монгол телевизийн оройн мэдээгээр …

24. 2001. 03. 29 –нд, 2002. 04. 01-нд, 2003. 03. 25 –нд монгол хэлбичгийн нэрэмжит олимпиадын нээлт, шагнал гардуудах үйл ажиллагааг тус тус Монгол телевизийн оройн мэдээгээр үзүүлэв.

25. 2001. 08. 21-нд “Чанартай боловсрол – хөгжлийн баталгаа “ нэртэй багш нарын бага хуралд эрдэмтэн, багш Нэргүй бид 2-ын ярьж байгаа, миний бие “Багшийн хөгжил” нэртэй тайлан үзэсгэлэн гаргасан зэрэг нь монгол телевизээр гарав.

26. 2001. 10. 07-нд УБИС-ийн 50 жилийн ойгоор МСС –ийг төгссөн УБ хотод байгаа гавьяатууд “Дурсамж”, 3 алд цэнхэр хадаг зэргийг гардуулж байгаа, баярын хурал, концерт, бөхийн барилдаан үзэж байгаа нь Монгол телевизээр гарлаа.

27. 2001. 12. 15 –нд Монгол Улсад орчин цагийн боловсролын байгууллага үүсч хөгжсөний 80 жилийн ойн үеэр зарласан үзүүлэн таниулахын уралдаанд 2-р байр эзлэн Цанжид сайдаас шагналаа гардан авч байгаа нь Монголын зурагтаар гарч, радиогоор ач холбогдлын тухай ярилаа.

28. 2002. 05. 27-нд Бурхан багшийн их дүйцэн өдрөөр Сүхбаатарын талбайд 1000 гэр бүлийн баяр болж, “2002 оны шилдгийн шилдэг гэр бүл” –ийн шагнал гардан авч байгаа нь монголын бүх телевизээр гарлаа.

29. 2002. 12. 15-ны өдрийн 15.30 цагт “Гэр бүл- дурсамж уулзалт” нэртэй нэвтрүүлгийг монгол телевизээр орон даяар үзүүлэв. Энэ нэвтрүүлэгт 23 – 56 жил хамт амьдарсан 6 гэр бүл ач зээ нарынхаа хамт оролцов. “Шилдгийн шилдэг “ 3 гэр бүлийг төлөөлж оролцсоны хувьд бид хоёр :

- 5 төрлийн ургийн бичиг хөтөлдгөө

- Гэр бүлийн тайлангаа 30 жилд 6 удаа тавьснаа

- Бүгд бүтээлч хөдөлмөрлөж байгаагаа

- Залуу хосуудад ерөөлийн үг хэлж байгаагаар гарна.

30. 2003. 04. 02 –нд “Бүгдээрээ бяцхан үрсийнхээ нүдэнд итгэл өгцгөөе “ хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа МҮЭСТ ордонд болж, түүнд урилгаар оролцсон учир монгол телевизээр гарав.

31. 2003. 05. 29 –нд 2003 оны “Шилдэг гэр бүл” –ийн өргөмжлөл гардуулах хүндэтгэлийн ёслолын үйл ажиллагаа Сөүл ресторанд болж, бид хоёр Монголын гэр бүлийн холбоонд “Талархал” гардуулж байгаа нь телевизээр .

32. 2003 . 12 . 25 . “Оны шилдэг гэр бүл” болж шагнал авч байгаа тухай, Хамба лам Дамбажав гуай гардуулж байгаа, гэр бүлийн тайлан үзэсгэлэн гаргасан нь монгол телевизээр гарсан.

33. 2004. 02. 10, 11 –нд 21.30, 11.30 цагаас “Соёл эрдэнэ” теле сэтгүүлийн “Шинэ номын булан” нэвтрүүлгээр Миний 2 номыг 1 минутад багтаан маш дэлгэрэнгүй зарлав. Тэр хэсгийг тусгай кассетанд бичиж авч хадгалав.

34. 2004. 03. 03 –нд Монгол Улсад багшлах эрхийн үнэмлэх олгож эхэллээ. 24 мянган багшаас хамгийн түрүү Монгол –Энэтхэгийн сургуулийн багш нарт олгож эхлэв. Түүнээс хамгийн эхлээд МУГБ Д.Төмөрт гардуулж байгаа нь Монгол телевизээр 20 цаг 15 минутад гарав.

35. 2004.03.07-нд 22.00 цагаас FM 107,1-ээр МУГБ Төмөр, Түвдэн нарын шавь нар, тэдний гэр бүлийнхэнд мартын 8-ны мэнд хүргээд “Монгол бүсгүйн үзэсгэлэн гоо” гэдэг гэдэг дуугаар мэндчилгээ дэвшүүлж байгааг уламжилъя гээд дууг Ардын жүжигчин Зангадаар дуулуулав.

36. 2004. 04. 30 –ны өдөр ТҮ 9 телевизээр “Нэг голынхон “ гэдэг кинонд Дэлгэрцогт сумын 80 жилд зориулсан бүх үйл ажиллагаа гарсан ба Чанцалням бид хоёр нутгийн зөвлөлийнхний хүлээн авалтанд, бөхийн өргөөнд ойд зориулсан концерт үзээд сууж байгаа зэрэг нь тод тодорхой гарлаа.

37. 2005.03.28-ны 23.10 цагт, / 2005.04.02-ны 15.25 цагт/ UBS –д уригдан яруу найрагч Эмүүжиний хөтөлсөн “Яах вэ?” ток шоу нэвтрүүлэгт оролцож, “Хайрын өдөр” –ийн тухай ярилцан санал бодлоо уралдуулав. Ярилцлагад доктор Дашням, Хуримын ордны дарга Оюунчимэг, ДЭЭТМХ –ны тэргүүн Түвшинзаяа болон Дархан, Эрдэнэтийн залуучууд оролцов. Чанцаа бид 2 үгээ хэлэв. 35 минут үргэлжилсэн энэ нэвтрүүлгийг камераар бүрэн бичиж авч өөртөө хадгалав.

38. 2005.03.19 –нд “Монголын эмэгтэйчүүдийн хэвлэл 80 жил” өдөрлөгт Сэтгүүлийн баатраар уригдсан нь бүх телевизээр мэдээлэгдэв. Чанцаа үг хэлэв.

39. 2005.04.15 –нд МУГБ Төмөрийн нэрэмжит УБ хотын аварга шалгаруулах хэлбичгийн олимпиадын дүнг нийтэд мэдээлэв.

40. 2005.10.16-нд Ертөнц дахины энх тайвны холбооноос Монгол Улсын Төрийн ордонд явагдсан үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн ёсоор хамгийн эхэнд нь “Монголд өрнөсөн энх тайвны хөдөлгөөний талаарх танилцуулга, доктор Сон Мён Мүүний амьдралаас…” гэдэг видео танилцуулгын “Гэр бүл” гэсэн хэсэгт 2002 онд “Шилдгийн шилдэг гэр бүл” болсон бид хоёрт “Жинхэнэ гэр бүл” гэсэн тууз, өргөмжлөл гардуулж байгаа, мөн Соёлын төв өргөөний үүдэнд дурсгалын мод суулгаж байгаа зэрэг үйл явдлын дүрсийг харуулж байлаа. Дараа нь Хүндэт доктор Сон Мён Мүүний “Бурханы хүслэнт гэр бүл бол энх амгаланг тогтоох үлгэр загвар мөн” гэсэн илтгэлийн аяны 37 дахид нь уригдан оролцсон үйл ажиллагааны тухай тэр оройн мэдээгээр бид 2-ыг ч дэлгэрэнгүй харууллаа.

41. 2006.07.01-нд Ертөнц дахины Энх тайвны холбоо, Дэлхийн Энх тайвны төлөөх Шашин Хоорондын Олон Улсын Холбооноос “Энхийн Элчин Сайдын Гэрчилгээ”—г Монголоос нэр дэвшсэн 400 хүнд олгов. Түүний дотор Чанцалням бид 2-т олгосноос гадна, миний шавь Д.Зүмбэрэллхам, Н.Энхтайван нар ч гардан авч энэ бүхэн Монголын телевизээр гарлаа

.42. МУСТА Мягмарсүрэнгийн дуулсан “Монголоороо” гэдэг дууны клипэнд Д.Чанцалням, Т.Мөнхсоёл хоёр үндэсний сурын харваачдын хамт монгол дээлтэйгээ зогсож байгаагаар гарна.

43. Баянмөнхийн дуулсан ”Монгол сурын харваа” дууны клипэнд Д.Чанцалням монгол үндэсний сур харвахаар татаж, харваж, онож байгаагаар гарна.

44. 2007.02.02. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр Багш нарын өдрийг тохиолдуулан бэлдсэн “Алтан үеийн хэлхээс” нэртэй алтан үе ахмад багш нарын хүндэтгэлийн дурсамж уулзалтанд оролцож, 3 үеийн багш нарын ярилцлагад сууж байгаагаар Д.Төмөр гарна.

45. Монголын саран ээж нийгэмлэг, “Эхийн хишиг үрсийн баясгалан”, “9 эрдэнийн эх эмэгтэй” цол хүртсэн Д.Чанцалням, тэдний гэр бүлийн тухай МҮОН-ийн ТВ-ээр 2007 оны 3-р сарын 8-нд гарсан нэвтрүүлгийн эх бичлэгтэй DVD.

46. 2007.05.09. С.Дулам доктор, Ш.Чоймаа гавьяат, Галдан гавьяат бид MN25 сувгийн “Цаг төр” булангаар Монгол бичгээ хөгжүүлэх сангийн тэргүүн Ц.Эрдэмт гэдэг хүний “Монгол товч бичиг” зохиосон тухай ярилцлагад оролцож, энэ 40 минутийн маргаанд миний бие монгол бичгийг 5-15 хоногт сурах ном хийснээ хэлж, баталлаа.

47. 2007.08.10. Солонгос Улсаас ирсэн Ертөнц дахины энх тайвны холбооны ЭНХИЙН ЭЛЧИН САЙД 12 хүн манай оронд айлчлан Монголын ЭНХИЙН ЭЛЧИН САЙД 12 хүний хооронд Дэлхийн энх тайвны төлөө хамтын зөвшилцлийн эгч дүүсийн харилцааны хүрээнд ах дүүсийн барилдлага тогтоох ёслол үйлдэн гарын үсэг зурж, сэртификат солилцон баталгаажууллаа. Солонгосын талаас Лий Жан Шиг, Лий Чон Ийл, Монголын талаас Д.Төмөр, Д.Чанцалням … нар гарын үсэг зуран хоорондын харилцаа, хамтын үйл ажиллагаагаараа найрамдал нөхөрлөлийг гүн бат болгож, гэр бүлийн аз жаргал, харилцан тусалж хамтаар хөгжин цэцэглэх замаар Улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулан, Дэлхийн энх тайвны төлөө хамтран ажиллах юм. Монголын UBS 2 телевизийн “Энхийн эрхэм үйлс” нэвтрүүлгээр 18 цагт орон даяар гарав. ЕДЭМХ / UPF / мансэ, энхийн элчин сайд мансэ, энх тайван эв нэгдэл мансэ.

48. МУГ жүжигчин Ц.Чулуунцэцэгийн “Алтан наран ээждээ” CD-ний 17 дахь С.Батмөнхийн үг, Г.Эрдэнэчулууны ая “Говь сайхан нутаг” дууны клипэнд нутгийн гавьяат нарын дунд сууж байгаагаар гардаг.

49. МУСТА, хөгжмийн зохиолч Г.Эрдэнэ-чулууны “Амин хайр” DVD-ний 6 дахь С.Батмөнхийн үг, Г.Эрдэнэчулууны ая “Говь сайхан нутаг” дууг МУГЖ Ц.Чулуунцэцэг, СТА Ц.Отгонцэцэг, Ц.Туяацэцэг нарын дуулсан дууны клипэнд нутгийн гавьяат нарын дунд сууж байгаагаар гардаг.

50. Ертөнц дахины энхтайвны холбооноос “Эв нэгдлийн хөдөлгөөн 10 жил” гэсэн нэртэй CD хэвлүүлжээ. Түүний дунд хэрд нь бид хоёр 2002.05.26-нд Гэр бүлийн Монголын холбооноос “Жинхэнэ гэр бүл” гэсэн Өргөмжлөл гардан авч байгаа дүр төрх орсон байна. Бид хоёр 47 ба 53 настай байжээ.

51. Хүү Т.Мөнхбаяр аав ээжийнхээ тухай өөрийн сэтгэгдэл болон, хүүхдүүд нь тэднээсээ юу юуг өвлөн авсан тухай ярилцлага бичлэгт орж, ЕДЭТХ-ны хүндэтгэлийн арга хэмжээн дээр нийтэд сурталчлагдсан байна. 2007.8. 15.

52. Монголын гэр бүлийн өдөр, “Гавьяат багш Д.Төмөр, Боловсролын тэргүүний ажилтан Д.Чанцалням нар оролцоно”, МҮОНТ-ийн “ИХ ҮД” хөтөлбөр, 2008. 05. 15. DVD.

53. Дундговь аймгийн нутгийн зөвлөл, “Дуу хуурын өлгий Дундговь нутаг”, DVD-ний 3 дахь С.Батмөнхийн үг, Г.Эрдэнэчулууны ая “Говь сайхан нутаг” дууг МУГЖ Ц.Чулуунцэцэг, СТА Ц.Отгонцэцэг, Ц.Туяацэцэг нарын дуулсан дууны клипэнд нутгийн гавьяат нарын дунд сууж байгаагаар гардаг.

54. Сэтгүүлч Тунгалаг..., “Хос багана”, МУГБ Д.Төмөр гэр бүл Спортын мастер Д.Чанцалням нар оролцоно, 2008. 06. 07. DVD.

55. Д.Алтандуулга, “Монгол Улсын Ардын багш” цол хүндэтгэлийн цайллага, №1, Төр засгийн үйлчилгээний “Элит” төв, 2008. 10. 18. 180 минут. DVD.

56. Д.Алтандуулга, “Монгол Улсын Ардын багш” цол хүндэтгэлийн цайллага, №2, Төр засгийн үйлчилгээний “Элит” төв, 2009. 01. 17. 120 минут. DVD.

57. МҮОНТ., “Монгол түмний мэнд” Монгол Улсын 21 аймгийн нутгийн зөвлөл болон урлагийн мастерууд оролцсон мэндчилгээ нэвтрүүлэг, 2009. 02. 25 буюу хаврын эхэн сарын шинийн нэгний 12.00 – 17.00 цаг. Дундговиос Улсын харцага Л.Пүрэвжав, Ардын багш Д.Төмөр, Нутгийн зөвлөлийн дарга Ц.Ганхүү, УИХ-ийн гишүүн Р.Рааш, СГЗ, гавж Ш.Сонинбаяр, Гавьяат С.Зэвсэг, Дундговь хөгжлийн ассациацийн тэргүүн Т.Цэрэнпүрэв, Гавьяат Рэнцэнханд, залуу дуучин Төрмандах нар оролцов.

58. А.Лхагвын үг, Г.Эрдэнэчулууны ая, “Ардын багш”, эзэнтэй дуу, найран дээр хөгжмийн зохиолч өөрөө дуулж хөгжимдсөн, УБ., 2009.01.17, Төр засгийн үйлчилгээний “Элит” төвд.

59. Д.Төмөр, Монголын “Б” телевизийн “Монгол эр хүн” нэвтрүүлэгт зочноор уригдан “Угийн бичгээ хөтлөх монгол эрхэм ёсон” сэдвээр сэтгүүлч Э.Цолмонбаяртай хийсэн ярилцлага, 2009.9.9., 20 минут.

60. Д.Төмөр, “Боловсрол суваг” телевизийн “Эрдмийн цаг” нэвтрүүлгээр, Монгол тэмүүлэл - сайхан Монгол орон” жилийн аяны хүрээнд “Угийн бичгээ хөтлөх монгол эрхэм ёсон”-ы тухай оюутнуудтай хийсэн лекц, ярилцлага, 2009.9.18., 30 минут.

61. МҮОНТ, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас тодруулан 2009.10.23-нд “Д.Төмөр тэргүүтэй өрх танаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар Төрөөс баримтлах бодлогын тэргүүлэх чиглэл болсон эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд гэр бүлээрээ идэвхтэй оролцон, бусдыг үлгэрлэн ажиллаж, амьдарч байгаа танай гэр бүлийг “Нийслэлийн Эрүүл мэндийг дэмжигч өрх”-өөр тодруулан баяр хүргэж Өргөмжлөл олгов” гэсэн байна. Энэ оройн мэдээгээр гарсан болно.