Хичээлийн хөтөлбөр

Post date: Oct 29, 2015 2:34:43 PM

Гурван-Эрдэнэ Багшийн дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулан шинэ Хичээлийн хөтөлбөр гарлаа.Энэхүү ном нь багш нарын хамтын бүтээл бөгөөд их, дээд сургуулийн оюутнууд болон багш нарт зориулан хэвлэсэн.Уг номд сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ерөнхий арга зүй, шинэчилсэн хөтөлбөрийн үзэл баримтлал, багшийн хөгжил зэргийн тухай өгүүлсний зэрэгцээ тодорхой хичээлээр ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг боловсруулан оруулсан байна.