Зургийн цомог

Я.Баатар багштай тус сургуулийн анхны төгсөгчид

1992-1993 оны хичээлийн жилд Нийслэлийн /1996.04.27/

39-дүгээр цэцэрлэгийн байранд хичээллэж байв.

Зургийн цомог

Сурган Хэл бичгийн эчнээ ангийн анхны төгсөлт Сурган Хэл бичгийн хоёрдахь төгсөлт /1997/

/1997/ СХБ-4 анги /1997/

“Уран зохиолын ертөнц” мэргэжил сурталчлах өдөрлөг. “Уран зохиолын ертөнц” мэргэжил сурталчлах

өдөрлөг Б.Баянаа багштай ХБ-4 анги /1997/

“Уран зохиолын ертөнц” мэргэжил сурталчлах өдөрлөг. Төрийн шагналт яруу найрагч Ш.Сүрэнжав уран зохиолын

ХБ-4 анги /1997/ М.Алтанчимэг багштай ХБ-III анги дугуйлангийн хичээлийн дараа. Зүүн гараас захирал

Ч.Жачин, оюутан Цэндсүрэн, яруу найрагч Ш.Сүрэнжав,

оюутан Боргилмаа /1997/