Спорт, тэмцээн

Зургийн цомог

Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээний Ч.Одсүрэн багштай СӨБ-2 ангийн гар бөмбөгийн баг (2014) нээлт (2014)

Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээний үеэр. Багш нар (2014)

Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээний

аварга баг. Г.Даваажаргал багштай 1-1 анги (2014)

Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээний аваргууд (2014)

Их дээд сургуулийн багш нарын аварга шалгаруулах Их дээд сургуулийн багш нарын аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээнд оролцов. Нээлтийн үеэр (2015)

гар бөмбөгийн тэмцээнд оролцов. (2015)

Их дээд сургуулийн багш нарын аварга шалгаруулах гар Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээний бөмбөгийн тэмцээний нээлтийн үеэр гүйцэтгэх захирал нээлт (2015) Г.Буянтогтох, багш нарын хамт

ХБ-4 ангийн тоглолтын үеэр Багш нарын багийн тоглолтын үеэр