1998-2002

Зургийн цомог

Багш Н.Баянмөнх Зо Сен Күк, Ан Сен Ир, Ч.Жачин нар Алтанчимэг багштай ХБ-4 ангийн ангийн хамт олон сэтгүүлзүйн III ангийн оюутнуудын хамт /2002/ /1999/

Сургуулийн аварга шалгаруулах гар бөмбөгийн тэмцээн Сургуулийн гар бөмбөгийн тэмцээний аварга баг /2006/ Сурган хэл бичгийн анги /2006/

Түүх-уран зохиолын III ангийн оюутнууд багш, доктор Тус сургуульд ажиллаж байсан ОХУ-ын Буриад Б.Гончигсүрэн, Ч.Эрдэнэбат, Н.Баянмөнх нарын улсын багш Б.Баярмаа оюутнуудын хамт

удирдлагаар хээрийн дадлага хийж буй нь

/Эрдэнэзуу хийд 2000.05/

Монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр төгсөгчид Монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр төгсөгчид

/2000/ /2002/

Монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр төгсөгчид Сурган, хэл бичгийн багш мэргэжлээр төгсөгчид

Монгол хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр төгсөгчид Сурган, хэл бичгийн багш мэргэжлээр төгсөгчид

Тус сургуульд урилгаар ажиллаж байсан АНУ-ын их Багш нарын хамт олон салхинд гарав. /2000 оны хавар/

сургуулийн багш Питер Марш, захирал Ч.Жачин нар

оюутнуудын хамт

Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр /2003/ Багш нарын хамт олон /2004/

Багш нарын хамт олон /2001/

Сургуулийн “Дэвжээ” тэмцээнд оролцож дэд байр

эзэлсэн Гу Га баг /1998/

Багш, ажилчдын хамт олон /2000/ Багш нарын хамт олон /2000/