2008-2012

Зургийн цомог

2008 оны 11-р сард Магадлан итгэмжлэх бүрэлдэхүүн

комиссынхон сургуулийн багш, ажилчид,

оюутнуудтай уулзав.

2008-2009 оны хичээлийн жилийн багш нарын

“Аялал жуулчлал-Хөгжлийн гарц” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулав. (2009 он)

Сургуулийн 15 жилийн ойг тэмдэглэх үеэр (2008 он) Магистрын хамгаалалтын үеэр (2009 он)

ТНС ангийнхан хээрийн дадлагын үеэр Дундговь аймгийн ЕБС-ийн багш нарт сургалт зохион

байгуулав

2010-2011 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн

баярын үеэр

2010-2011 оны хичээлийн жилийн багш нарын

бүрэлдэхүүн

2011 онд ММЗ-4 анги төгсөгчид

БАБ ангийн оюутнууд бүтээлийн үзэсгэлэн

гаргав.