Захиргаа

Гурван- Эрдэнэ багшийн дээд сургууль нь:

  • Удирдах зөвлөл

  • Эрдмийн зөвлөл

  • Хөтөлбөрийн алба

  • Тэнхим

  • Үйлчилгээний алба

  • Оюутанд үйлчлэх алба

  • Номын сан

гэсэн бүтэц, бүрэлдхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Та бүхэн цэс бүрт орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.