Захиргааны зөвлөл

Захиргааны зөвлөл

Захиргааны зөвлөлийн танилцуулга

Захиргааны зөвлөлийн журам

Гурван –Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн захиргааны зөвлөл

Захиргааны зөвлөл нь:

Ерөнхий захирал – Ч. Жачин

Гүйцэтгэх захирал – Г.Буянтогтох

Тэнхимийн эрхлэгчид - Т.Сайнбаяр, Г.Гантогтох

Сургалтын алба – Б. Хашцэцэг

Санхүү үйлчилгээний албаны дарга – С.Долзодмаа гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.