Тэнхим

“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн “Хэл бичгийн ухааны тэнхим” нь 1995 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16 тоот тушаалаар байгуулагдаж эдүгээ 21 дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус тэнхим нь

 • 1992 оноос “Багш, Монгол хэл-уран зохиолын боловсрол”

 • 2000 оноос “Багш, гадаад хэлний боловсрол”

 • 2012 оноос “Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол” мэргэжлээр багш бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллаж байна.

Тэнхимийн багш нар:

Монгол хэл- уран зохиолын мэргэжлийн багш нар

 • Б.Баянаа /доктор. Ph.D/

 • Г.Буянтогтох /доктор. Ph.D/

 • Г.Даваажаргал /доктор. Ph.D/

 • Б.Чимэг-Эрдэнэ /магистр/

Гадаад хэлний мэргэжлийн багш нар

 • Б.Мөнхцоож /докторант/

 • С.Ролмаа /магистр/

 • Т.Сайнбаяр /магистр/

Сургуулийн өмнөх насны боловсролын мэргэжлийн багш нар

 • Д.Ганцэцэг /магистр/

 • Б.Түвшинжаргал /магистр/

 • М.Энхтүвшин /магистр/

Тэнхимийн зорилго:

Хэл, сэтгэлгээ, соёлын цогц чадамжтай, бүтээлч чадавхтай мэргэжилтэн бэлтгэх

Тэнхимийн үйл ажиллагааны чиглэл:

 • “Багш, Монгол хэл-уран зохиолын боловсрол”, “Багш, гадаад хэлний боловсрол”, “Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол” мэргэжлийн хөтөлбөр, сургалтын стандартыг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангах

 • Сургалтын арга технологийг боловсронгуй болгох

 • Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын цар хүрээ, ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх

 • Төгсөлтийн дараах сургалт семинарыг зохион байгуулах

Тэнхимээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг дугуйлан, клуб:

Оюутны авьяас чадвар, бие даасан бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой

 • Бийрийн бичлэгийн дугуйлан

 • Англи хэлний “Talk Now” клуб

 • Бүжгийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж байна.

Тэнхимээс уламжлал болгон зохион байгуулдаг ажлууд

 • “Багш, Монгол хэл-уран зохиолын боловсрол” мэргэжил сурталчлах 7 хоног

 • “Багш, гадаад хэлний боловсрол” мэргэжил сурталчлах 7 хоног

 • “Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол” мэргэжил сурталчлах 7 хоног

 • Монгол бичгийн олимпиад

 • Англи хэлний олимпиад

 • Уншигчдийн бага хурал

 • Багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Оюутанд үзүүлэх тэтгэлэг, хөнгөлөлт

Манай тэнхимээс

 • Мэргэжлийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чиглэлээр амжилт гаргасан оюутнуудад утга зохиол судлаач, шүүмжлэгч, зохиолч Ц.Мөнхийн нэрэмжит цалин

 • Англи хэлний мэдлэг чадвараа богино хугацаанд дээшлүүлж тэмцээн уралдаанд өндөр амжилт гаргасан оюутнуудад англи хэлний сургалтыг дэмжих “Daniel” сангийн нэрэмжит тэтгэлэгүүдийг тус тус олгодог.