"Оюутан судлаач" тэтгэлэгт хөтөлбөр

Post date: Nov 13, 2015 2:6:30 AM

"Антоон Мостаэрт" Монгол судлалын төвөөс жил бүр уламжлан зохион явуулдаг "Оюутан судлаач" тэтгэлэгт хөтөлбөрт манай оюутнууд идэвхтэй оролцдог билээ.

Энэхүү хөтөлбөр нь оюутны сурах, судлах, бүтээх ажлыг хөгжүүлэн дэмжиж, лекц, сургалтанд хамруулж, эрдэмтэн, судлаачидтай уулзуулж, зөвлөгөө өгч, оюутныг амжилттай судлаач болохыг нь хөхиүлэн тусалдаг тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. Оюутан, судлаач идэвхтэй хамрагддаг бөгөөд одоогийн хөтөлбөрт МУИС, МУБИС, ГУРВАН-ЭРДЭНЭ зэрэг сургуулийн 30 оюутан тэнцээд суралцаж байна.

Энэ жилийн тэтгэлэгийн хөтөлбөрт хэл бичгийн ухааны тэнхимээс гурван оюутныг явуулснаас шалгаруулалтанд Хэлбичгийн гуравдугаар ангийн оюутан Г.Ганзул тэнцэн хөтөлбөрт хамрагдан сурч байна.