"Түүх нийгэм судлалын багш" мэргэжлийн бакалаврын сэдэв баталлаа.

Post date: Nov 13, 2015 2:29:38 AM

Боловсролын судалгаа, аргазүйн тэнхимийн 2015.11.10 өдрийн хурлаар “Түүх нийгэм судлалын багш” мэргэжлээр суралцагч оюутнуудын бакалаврын ажлын сэдэв баталлаа. Тус хурлын шийдвэрээр дараахь оюутнууд бакалаврын ажил бичихээр болж, удирдагч багш нар томилогдлоо. Үүнд:

Багш оюутнуудынхаа эрдэм судлалын ажилд өндөр амжилт хүсье.