Эрдмийн зөвлөл

"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Эрдмийн зөвлөл нь сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын бодлого, зорилго, зорилтыг тодорхойлох, онол арга зүйн удирдлагаар хангах, багш, оюутнуудыг судалгааны арга барилд сургах зэрэг чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлдэг.

Сургуулийн эрдмийн зөвлөл нь 9 гишүүнтэй.

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Ч.Жачин

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга : Г.Даваажаргал

Гишүүн- Т.Баясгалан

Гишүүн- Г.Буянтогтох

Гишүүн- Б.Баянаа

Гишүүн- Б.Мөнхцоож

Гишүүн- Ш.Ичинхорлоо

Гишүүн- С.Батхуяг