Үйлчилгээний алба

САНХҮҮ-ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

Санхүү-үйлчилгээний алба нь сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг санхүү, эдийн засгийн талаас ханган баталгаажуулах, сургуулийн материаллаг бааз, өмч хөрөнгийг арвижуулан бэхжүүлэх, тэдгээрийн ашиглалт, хамгаалалт, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааны мониторинг, хяналт-үнэлгээ, статистик, тайлан, дүн мэдээг хариуцах, төсвийн төсөл боловсруулах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллана.

Санхүү-үйлчилгээний албаны бүрэлдэхүүн:

Санхүү-үйлчилгээний албаны дарга:С.Долзодмаа

Менежер: Ж.Алтангэрэл

Жижүүр: Д.Энхбаяр

Ж.Мэндсайхан

Б.Тогоохүү

Ч.Туяа

Н.Алимаа

Д. Байгальмаа

Үйлчлэгч: Б.Алтанцэцэг

Ш.Хадбаатар

Т.Нэргүй