“Багш нарын нээлттэй семинар”-т та бүгдийг урьж байна.

Post date: Dec 19, 2017 8:20:8 AM

“Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр

2018 оны 1-р сарын 3-ны өдөр "Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн эрдмийн зөвлөлөөс жил бүр зохион байгуулагддаг "Багш нарын нээлттэй семинар" зохион байгуулагдах гэж байна.

2017.12.18