“Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын удирдамж

Post date: Apr 11, 2018 1:13:24 AM

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуулийн

“Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын

удирдамж

Зорилго

Багш нарын сургалт, судалгааны ажлыг дэмжих, нийтэд сурталчлах, хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, багш хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус хурлын зорилго оршино.

Хамрах хүрээ

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нар, хуралд оролцохыг хүссэн их дээд сургуулийн багш нар

Чиглэл: “Сургалтын чанарыг сайжруулах нь”

Хугацаа

2018. 04.10-20-ны хооронд

Тавигдах шаардлага

ü Судалгааны ажлын боловсруулалт

ü Шинэлэг байдал

ü Онолын ба практик ач холбогдол

ü Илтгэх чадвар

ü Эшлэл, номзүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хэрэглэсэн байх зэргийг үндэслэн шалгаруулна.

Анхаарах зүйл

ü Илтгэлийг times new roman фондоор, үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.5 байхаар бичнэ.

ü Илтгэлийг 4.10-ны дотор багш Г.Даваажаргалд цаасаар болон файлаар (davaajargal@3erdene.edu.mn) хүлээлгэн өгнө. Жич: Хугацаа хоцорсон илтгэлийг хүлээн авахгүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

Шалгаруулалт:

I шат: 04.12-нд Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохоор ирүүлсэн

илтгэлүүдийг комисс уншин шалгаруулна.

II шат: 04.20-нд Нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж

байр эзлүүлнэ.

Шагнал

I байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

II байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

III байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн Зөвлөл

2018.02.26